RICHTSNOEREN VOOR HET GEBRUIK VAN DE TRUSTPILOT SERVICE

BIJLAGE 1: RICHTSNOEREN VOOR HET GEBRUIK VAN DE TRUSTPILOT SERVICE

De volgende richtsnoeren (hierna te noemen de "Richtsnoeren") zijn van toepassing op elk gebruik door de Klant van de producten en diensten van Trustpilot.

1.  Uitnodigen van Consumenten om beoordelingen van de Klant te geven

Bij het uitnodigen van Consumenten voor het geven van beoordelingen is de Klant verplicht om de volgende verplichte regels in acht te nemen:

a) De Klant dient ervoor te zorgen dat alle Consumenten gelijkelijk en op gelijke wijze worden uitgenodigd voor het geven van een beoordeling over hun aankoopervaring. Dit geldt ook wanneer beoordelingsuitnodigingen gemaild worden aan verschillende eerdere Consumenten via de Kickstart Review Service van Trustpilot.

b) De Klant mag geen selectie van Consumenten uitnodigen om een beoordeling te geven; de Klant dient allen of niemand uit te nodigen.

c) De uitnodiging voor het geven van een beoordeling dient onbevooroordeeld te zijn en onafhankelijk van of verwacht wordt dat de Consument een positieve of negatieve ervaring heeft gehad in verband met zijn/haar aankoop bij de Klant.

d) Het taalgebruik in de uitnodiging voor het geven van een beoordeling dient neutraal te zijn en bijv. zonder enige poging om (i) de Consument in een positieve of negatieve richting te beïnvloeden of (ii) bepaalde types Consumenten aan te trekken.

e) De uitnodiging dient een link te bevatten die de Consument direct leidt naar het beoordelingsformulier van Trustpilot.

De Klant wordt aangemoedigd om de standaardtekst te gebruiken zoals voorgesteld door Trustpilot in de Beoordelingsuitnodigingsdienst. Indien de Klant wijzigingen aanbrengt in de standaardtekst van Trustpilot, dan is de Klant verplicht ervoor te zorgen dat de wijzigingen overeenstemmen met bovenstaande instructies. Indien Trustpilot meent dat de tekst in de beoordelingsuitnodiging niet overeenstemt met de instructies, dan heeft Trustpilot te allen tijde en onmiddellijk het recht om haar standaardtekst in de beoordelingsuitnodiging te voegen en de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

2.  Tegenprestatie voor het geven van een beoordeling

Indien de Klant een tegenprestatie of beloning geeft aan zijn Consumenten voor het geven van een beoordeling, dient de tegenprestatie niet af te hangen van een positieve of negatieve beoordeling van de Klant en dient de Consument uitdrukkelijk erover te worden geïnformeerd dat de tegenprestatie niet afhangt van een positieve of negatieve beoordeling.

3.  Het gebruik van opdrachtnummerbevestiging

Beoordelingen die gegeven zijn zonder het gebruik van de Beoordelingsuitnodigingsdienst kunnen onderworpen worden aan een opdrachtnummerbevestiging ter ondersteuning van de geldigheid. Opdrachtnummerbevestiging kan in werking gesteld worden door contact op te nemen met de Trustpilot-ondersteuning (techsupport@trustpilot.com). Opdrachtnummerbevestiging resulteert niet in een bevestiging met terugwerkende kracht van beoordelingen geplaatst voorafgaand aan de activering ervan.

Indien de Klant vaststelt dat ongeldige opdrachtnummers gebruikt worden in verband met het geven van beoordelingen, dan is de Klant verplicht om Trustpilot zonder vertraging hierover te informeren.

4.  Het gebruik van Trustpilot Ontwerpen

De Klant heeft het recht om de logo's, graphics en merken van Trustpilot (hierna te noemen "Trustpilot Ontwerpen") zoals gespecificeerd in de Merkrichtsnoeren te gebruiken in zijn verkooppromotiemateriaal en op zijn website, zo lang als de Klant een geldige licentie hiervoor heeft. Elk ander gebruik van Trustpilot Ontwerpen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van Trustpilot Ontwerpen in TV-reclame, is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustpilot. Trustpilot Ontwerpen zijn beschikbaar via http://b2b.trustpilot.com.

Indien de Klant de TrustScore en/of Trustpilot Stars op de website van de Klant toont, dan dient de Klant ervoor te zorgen dat de getoonde TrustScore en Trustpilot Stars altijd accuraat zijn en het werkelijke aantal aan de Klant toegekende Trustpilot Stars en de werkelijke TrustScore op de website van Trustpilot weergeeft.