Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) worden aangegaan door Klant (zoals hieronder gedefinieerd) en Trustpilot A/S (“Trustpilot”). De Klant gaat ermee akkoord om toegang te krijgen tot het Business-account van Trustpilot en de zakelijke diensten van Trustpilot te gebruiken (de "Trustpilot Service") in overeenstemming met de hierin beschreven voorwaarden.

“Klant” betekent de entiteit die staat vermeld in een aanmeldingsformulier of bestelformulier voor het verkrijgen van toegang tot de Trustpilot Service, die via zijn bevoegde personeel gebruikmaakt of anderszins toegang heeft tot de Trustpilot Service overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als de Klant niet akkoord gaat (of kan gaan) met alle voorwaarden van de Overeenkomst, zal de Klant de Trustpilot Service niet openen of gebruiken.

Als u een Account aanmaakt (hieronder gedefinieerd) en deze Overeenkomst accepteert namens een bedrijf, organisatie of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om dit te doen en de bevoegdheid hebt om deze entiteit aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de term Klant verwijst naar een dergelijke entiteit en naar u als persoon die handelt namens de Klant. De Overeenkomst omvat (i) elk aanmeldformulier of bestelformulier dat door Trustpilot aan de Klant wordt verstrekt om Trustpilot-diensten of functies te verkrijgen (elk een "Aanmeldformulier"), en (ii) alle bedrijfsregels, beleidslijnen en richtlijnen (gezamenlijk deRichtlijnen") waarnaar hierin wordt verwezen of die anderszins door Trustpilot op zijn websites worden gepubliceerd (aangezien nieuwe Richtlijnen kunnen worden gecreëerd en andere Richtlijnen van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden), inclusief zonder beperking de voorwaarden die worden verstrekt op nl.legal.trustpilot.com van toepassing op bedrijven en voor iedereen die toegang heeft tot de Trustpilot-diensten.

Trustpilot kan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief de Richtlijnen, of enig deel daarvan, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, toevoegen of verwijderen. De Klant ontvangt een kennisgeving via zijn Business-account in geval van materiële wijzigingen in de Overeenkomst. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst zoals gewijzigd. Het door de Klant voortgezette gebruik van de diensten nu of na het plaatsen van een dergelijke kennisgeving van wijzigingen zal aanvaarding door de Klant van dergelijke wijzigingen aangeven.

1. De Trustpilot-diensten

1.1 Het Account

Wanneer een Klant zich aanmeldt voor de Trustpilot Service, voorziet Trustpilot de Klant van een account op de website van Trustpilot (een “Account”). In het Account kan de Klant de diensten en functies bekijken en gebruiken, die onderdeel uitmaken van de Trustpilot Servicedie aan de Klantzijn verstrekt zoals beschreven op een Aanmeldformulier. Trustpilot kan te allen tijde en zonder kennisgeving de diensten en functies die aan de Klant ter beschikking worden gesteld verwijderen, wijzigen of aanpassen. Trustpilot kan de Klant aanvullende diensten, functies of gratis proefperiodes aanbieden van verschillende Trustpilot-diensten. Indien de Klant gebruikmaakt van de aanvullende diensten, functies, en/of gratis proefperioden, dan vallen deze onder deze Overeenkomst en de Richtlijnen en gaat de Klant ermee akkoord hieraan te voldoen bij gebruikmaking van deze diensten, functies en gratis proefperioden.

1.2 Uitnodigingsdienst

1.2.1 Met het Account kan de Klant de bedrijfsreview-uitnodigingsdienst (de “Bedrijfsreview-uitnodigingsdienst) gebruiken, zoals aangegeven in het Aanmeldformulier, die een uitnodiging en, indien geselecteerd, een of meer meldingen aan de klanten van de Klant (de “Consument”) verstuurt na activering door de Klant, om Consumenten uit te nodigen een review te plaatsen over hun service-ervaringen. De uitnodiging bevat een tekst en een directe link naar de landingspagina voor reviews, waar de Consument een review kan plaatsen over de Klant en tegelijkertijd automatisch geregistreerd wordt als gebruiker van de Trustpilot-community. De uitnodiging wordt door Trustpilot namens de Klant verzonden en aldus is het een vereiste voor de Bedrijfsreview-uitnodigingsdienst dat de Klant Trustpilot de benodigde contactgegevens verstrekt volgens artikel 3.3, tenzij de Klant besluit om de door het Business Generated Links te gebruiken, in welk geval de Klant de Uitnodigingsmail via zijn eigen systeem verstuurt.

1.2.2 Met het Account kan de Klant de Productreview-uitnodigingsdienst (de “Productreview-uitnodigingsdienst”) gebruiken, zoals gespecificeerd in het Aanmeldformulier, die een uitnodiging en, indien geselecteerd en na activering door de Klant, een of meer e-mails naar Consumenten verstuurt met de uitnodiging om een review te plaatsen over hun ervaring met de producten verkocht door de Klant. De uitnodiging bevat een uitnodigingstekst en een directe link naar een evaluatielandingspagina, waar de Consument een review kan plaatsen over het product van de Klant en tegelijkertijd automatisch kan worden geregistreerd als een gebruiker van de Trustpilot-community. De uitnodiging wordt door Trustpilot namens de Klant verzonden en aldus is het een vereiste voor de Productreview-uitnodigingsdienst dat de Klant Trustpilot de benodigde contactgegevens verstrekt volgens artikel 3.3, tenzij de Klant besluit om Business Generated Links te gebruiken, in welk geval de Klant de review-uitnodigingsmailvia zijn eigen systeem verstuurt.

1.3 Gegevensverantwoordelijkheid

1.3.1 Beide partijen komen overeen om te voldoen aan hun verplichtingen onder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de Algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) en alle wetgeving en/of bindende voorschriften die uitvoering geven aan deze verordening of op grond ervan worden gemaakt (“Gegevensbeschermingseisen”).

1.3.2 De Klant wordt gezien als de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de Consument, die aan Trustpilot verstrekt worden in verband met de Review-uitnodigingsdiensten. Bij het verstrekken van de Review-uitnodigingsdiensten aan de Klant verwerkt Trustpilot persoonsgegevens over de Consumenten namens de Klant en treedt derhalve op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Gegevensbeschermingseisen. Dit houdt in dat Trustpilot enkel moet handelen na opdracht daartoe van de Klant met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens van de Consumenten.

1.3.3 De gegevensverwerkingsovereenkomst, die hier te vinden is:(nl.legal.trustpilot.com/for-businesses/data-processing-agreement) reguleert de gegevensverwerkingsactiviteiten die moeten worden uitgevoerd krachtens deze Overeenkomst.

1.4 TrustBoxes

1.4.1 Het Account kan de Klant toestaan een of meer TrustBoxes van Trustpilot te gebruiken. TrustBoxen zijn widgets die door de Klant geïntegreerd kunnen worden op de domeinen genoemd in het Aanmeldformulier. Trustpilot behoudt zich het recht voor om de TrustBoxes die mogelijk ter beschikking worden gesteld aan de Klant te wijzigen, waaronder het verwijderen, aanpassen of vervangen van TrustBoxes, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de TrustBoxes naar behoren worden geïmplementeerd en onderhouden op het/de domein(en) van de Klant.

1.4.2 Indien de Klant TrustBoxes implementeert, accepteert de Klant dat er cookies zijn ingesteld door Trustpilot om statistieken en gegevens te verzamelen over de prestaties van de TrustBoxes op het/de domein(en) van de Klant namens de Klant. Indien vereist door toepasselijke wetgeving, gaat de Klant ermee akkoord om de Consumenten voldoende te informeren over de toepasselijke wetgeving wat betreft cookies, die zijn ingesteld door Trustpilot namens de Klant en rechtmatige toestemming te verkrijgen van Consumenten. Daarnaast zal Trustpilot gegevens en statistieken verzamelen met betrekking tot de Trustpilot Service, waaronder de Bedrijfsreview-uitnodigingsdienst en de Productreview-uitnodigingsdienst (gezamenlijk ”Reviews-uitnodigingsdiensten”), namens de Klant. Trustpilot is bevoegd om algemene gebruikersgegevens en gebruiksgegevens te verzamelen en de geaggregeerde responspercentages en andere verzamelde metingen van de prestaties van de Trustpilot Service te melden. Trustpilot kan deze gegevens en statistieken gebruiken voor het verstrekken van analyses, rapporten, benchmarkgegevens en informatie over de Trustpilot Service aan derde partijen.

1.5 Non-Trustpilot-applicaties

1.5.1 Non-Trustpilot-applicaties kunnen webgebaseerde of offline software-applicaties zijn die verbinding maken of functioneren met de Trustpilot Service. Non-Trustpilot-applicaties omvatten applicaties die zijn ontwikkeld voor of door de Klant, applicaties die in online directory’s, app stores, catalogi of soortgelijke marktplaatsen staan vermeld, of applicaties van een derde partij die kunnen worden geïdentificeerd als Trustpilot-applicaties. Deze non-Trustpilot-applicaties kunnen worden verstrekt aan de Klant door Trustpilot of een derde partij.

1.5.2 Het gebruik van non-Trustpilot-applicaties door de Klant, en alle gegevensuitwisselingen tussen de Klant en de non-Trustpilot applicatieleverancier, is uitsluitend een zaak tussen de Klant en de non-Trustpilot applicatieleverancier. De Klant stemt ermee in, tussen de Klant en Trustpilot, dat gegevens met betrekking tot het gebruik van de Klant van dergelijke non-Trustpilot-applicaties de verantwoordelijkheid van de Klant zijn. Indien de Klant non-Trustpilot-applicaties die verbinding maken met de Trustpilot Service installeert of activeert, waaronder de Review-uitnodigingsdiensten, aanvaardt de Klant dat Trustpilot toegang kan geven aan de non-Trustpilot applicatieleverancier tot de gegevens van de Klant namens de Klant, waaronder Consumentengegevens en vertrouwelijke informatie, zoals vereist voor de verbinding en het gezamenlijk functioneren van de non-Trustpilot-applicatie met de Trustpilot Service.

1.5.3 Er kan van de Klant worden verlangd dat hij akkoord gaat met aparte gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van non-Trustpilot-applicaties, en deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op de relatie tussen de Klant en de non-Trustpilot applicatieleverancier met betrekking tot het gebruik van de non-Trustpilot-applicatie. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant om te waarborgen dat dergelijke voorwaarden voldoende bescherming van en toegang tot de Klantgegevens bieden, waaronder Consumentengegevens en vertrouwelijke informatie.

1.5.4 De Trustpilot Service kan ook functies bevatten die ontworpen zijn om verbinding te maken of te functioneren met non-Trustpilot-applicaties. Als de Klant deze functies wil inschakelen, kan van de Klant worden verlangd om Trustpilot toegang te verlenen tot de Klantenaccount(s) op de non-Trustpilot-applicaties, en de Klant garandeert dat Trustpilot wettelijk gerechtigd is om toegang te verkrijgen tot dergelijke informatie namens de Klant. Indien de non-Trustpilot applicatieleverancier de non-Trustpilot-applicatie niet meer beschikbaar stelt aan de Klant, behoudt Trustpilot zich het recht voor om te stoppen met het aanbieden van deze functies aan de Klant zonder de Klant terugbetaling of vergoeding verschuldigd te zijn.

1.5.5 Non-Trustpilot-applicatieleveranciers zijn geen sub-gegevensverwerkers of onderaannemers van Trustpilot. Trustpilot is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van de non-Trustpilot-applicatieleveranciers, inclusief, maar niet beperkt tot openbaarmaking, wijziging, corruptie, verlies of verwijdering van gegevens van de Klant als gevolg van toegang door een non-Trustpilot applicatieleverancier tot de Klantgegevens van de Trustpilot Service via een non-Trustpilot applicatie, gebruikt, geactiveerd of geïnstalleerd door de Klant. Om twijfel te vermijden, is Trustpilot niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting voor non-Trustpilot-applicaties. Tevens geeft Trustpilot geen garanties en legt geen verklaringen af omtrent non-Trustpilot-applicaties, of deze nu wel of niet zijn aangewezen door Trustpilot als “gecertificeerd” of met een soortgelijke aanduiding.

1.6 Trustpilots API’s

Indien opgenomen in een Aanmeldformulier of het Account kan de Klant toegang hebben tot de API’s van Trustpilot: Trustpilots openbare API en Trustpilots klant-API ( gezamenlijk de “API’s”). Mocht de Klant dit verzoeken, zal Trustpilot de Klant voorzien van een sleutel om toegang te krijgen tot een of beide API’s. Trustpilot behoudt zich het recht voor om geen sleutel te verstrekken aan de Klant bij verdenking dat de Klant zich niet houdt aan de Overeenkomst of de Richtlijnen.

1.7 Trustpilot Labs

1.7.1 De Klant kan toegang hebben tot het experimentenplatform van Trustpilot (“Trustpilot Labs”) waar Klanten prototypes en experimentele functies kunnen testen die Trustpilot zo nu en dan beschikbaar stelt (“Labfuncties”) en waar ze direct feedback kunnen geven aan de technici die deze hebben ontwikkeld.

1.7.2 Het Klantgebruik van Trustpilot Labs wordt niet ondersteund door Trustpilot. Trustpilot geeft geen garanties dat de Labfuncties ooit deel zullen uitmaken van de Trustpilot Service. Indien Trustpilot besluit om een of meer Labfuncties beschikbaar te stellen als onderdeel van de Trustpilot Service, kan het zijn dat de Klant genoodzaakt is om zijn/haar abonnement te upgraden om toegang te verkrijgen tot dergelijke functies. Vanwege de aard van Trustpilot Labs, waaronder de beschikbare Labfuncties, aanvaardt de Klant dat Trustpilot Labs en de Labfuncties te allen tijde kunnen worden aangepast, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of gestaakt, zonder aansprakelijkheid of kennisgeving van Trustpilot. De Labfuncties worden aangeboden ‘zoals in de gegeven staat’ en Trustpilot geeft geen garantie dat de functies geschikt zullen zijn voor het doel van de Klant, of dat ze nauwkeurig, betrouwbaar, tijdig, veilig, vrij van fouten of ononderbroken zullen zijn of dat gebreken zullen worden hersteld. De Klant draagt het risico van het gebruik van Trustpilot Labs. Trustpilot is geenszins aansprakelijk, op grond van het contract, voor onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of voor enig verlies (hetzij direct, indirect of als gevolg), geleden door de Klant of een derde partij in verband met het gebruik van Trustpilot Labs door de Klant.

1.7.3 Indien de Klant gebruikmaakt van Trustpilot Labs, stemt de Klant ermee in dat Trustpilot contact kan opnemen met de Klant om vragen te stellen over het gebruik van de Labfuncties door de Klant en dat Trustpilot de feedback van de Klant kan gebruiken overeenkomstig artikel 9.

1.8 Review Insights

Het Account kan de Klant toegang geven tot Trustpilots review-inzichtendienst(“Review Insights”), die bepaalde analyses aan de Klant verstrekt op basis van Trustpilot-inhoud, inclusief reviews van gebruikers. De Klant gaat ermee akkoord dat Review Insights alleen wordt verstrekt ‘zoals in de gegeven staat’ en alle informatie in Review Insights bevat geen bedrijfsadvies of de mening van Trustpilot. De Klant is verantwoordelijk voor alle zakelijke beslissingen met betrekking tot het gebruik van Review Insights.

1.9 Onderzoeken en aanvullende diensten

Voor toegang tot en gebruik van bepaalde functies die Trustpilot beschikbaar gesteld heeft, kan toestemming van aanvullende voorwaarden nodig zijn. Als u dergelijke diensten gebruikt, worden de aanvullende voorwaarden beschikbaar gesteld en een geïntegreerd onderdeel van deze Overeenkomst worden. In geval van strijdigheid tussen de aanvullende voorwaarden en deze Overeenkomst, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang ten aanzien van de strijdigheid die van toepassing is op die diensten.

2. Consumentengedrag op de Trustpilot Service

Trustpilot is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag van Consumenten en andere derde partijen op de websites van Trustpilot of het gebruik van de Trustpilot Service, waaronder reviews en andere inhoud gepubliceerd door Consumenten en andere gebruikers (“Gebruikersinhoud”). De meningen die in de Gebruikersinhoud worden geuit, vertegenwoordigen op geen enkele wijze de mening van Trustpilot, of bij Trustpilot aangesloten bedrijven of functionarissen, directeuren, werknemers, opdrachtnemers of aandeelhouders.

3. Verplichtingen van de Klant

3.1 Algemene verplichtingen

De Klant (i) voldoet aan de Overeenkomst; (ii) voldoet aan de Richtlijnen die te allen tijde van kracht zijn; iii) gebruikt de Trustpilot Service enkel op het domein/de domeinen die vallen onder de Overeenkomst, welke op het Aanmeldformulier staan; en iv) voldoet te allen tijde aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van zijn activiteiten op grond van deze Overeenkomst. De Klant garandeert en verklaart dat de Klant een exclusieve licentie bezit of heeft om het domein/de domeinen (vermeld op het Aanmeldformulier) te beheren.

3.2 Wachtwoord

Het wachtwoord voor de Trustpilot Service, dat is geleverd aan of gemaakt door de Klant in verband met de Overeenkomst om in te loggen, mag enkel worden gebruikt door en voor de Klant. De inloggegevens van het Business-account mogen niet worden gedeeld. Indien de Klant behoefte heeft om aan meer dan één persoon toegang te verlenen tot het Business-account van de Klant, moet de Klant ervoor zorgen dat elke persoon zijn of haar eigen inloggegevens heeft. De Klant en elke persoon met unieke inloggegevens voor het Business-account van de Klant moeten op ieder moment via e-mail bereikbaar zijn, aangezien het systeem van Trustpilot is gebaseerd op continue gebruikersauthenticatie die via e-mail moet worden uitgevoerd, zonder opties voor Trustpilot-personeel om dit te omzeilen, waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt. Toegang tot meerdere Business-accounts kan vereisen dat de Klant aanvullende modules op de Trustpilot Service licentieert.

3.3 Gebruik van de Review-uitnodigingsdienst

3.3.1 Wanneer de Bedrijfsreview-uitnodigingsdienst wordt ingeschakeld door de Klant, verstrekt de Klant aan Trustpilot de gegevens die Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te maken en te versturen aan Consumenten. De gegevens moeten aan Trustpilot worden verzonden door middel van de geleverde interfaces en moeten de naam, het e-mailadres en het referentienummer bevatten. De Klant verklaart en garandeert dat de Klant gerechtigd is (waaronder het hebben verkregen van alle nodige toestemmingen van de Consumenten) om Trustpilot deze gegevens te laten verwerken zoals nodig is om de Review-uitnodigingsdiensten te leveren, en dat het gebruik van dergelijke gegevens door Trustpilot om de Review-uitnodigingsdiensten te leveren geen inbreuk vormt op toepasselijke wetgeving voor gegevensprivacy, waaronder, maar niet beperkt tot Gegevensbeschermingsvereisten.

3.3.2 Wanneer de Productreview-uitnodigingsdienst wordt ingeschakeld door de Klant, dan verstrekt de Klant aan Trustpilot de gegevens die Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te maken en te versturen aan de Consumenten. De gegevens moeten naar Trustpilot verstuurd worden met behulp van de verstrekte interfaces en dienen naam, e-mailadres, referentienummer en productinformatie te omvatten, waaronder een link naar het product op de website van de Klant, een link naar een afbeelding van het product, SKU voor het product en een titel. De Klant garandeert en verklaart dat de Klant gerechtigd is om Trustpilot toe te staan deze gegevens te verwerken zoals vereist voor het leveren van de Productreview-uitnodigingsdienst (inclusief het verkrijgen van de benodigde toestemming van de Consumenten) en dat het gebruik van dergelijke gegevens door Trustpilot voor het leveren van de Productreview-uitnodigingsdienst geen inbreuk maakt op de Gegevensbeschermingsvereisten.

3.3.3 Via het Account kan de Klant toegang hebben tot review-uitnodigingstemplates. De Klant bevestigt dat deze templates worden verstrekt “in de gegeven staat” en dat als de Klant ervoor kiest deze review-uitnodigingstemplates te gebruiken, het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant is om ervoor te zorgen dat de review-uitnodigingstemplate voldoet aan alle toepasselijke juridische en regelgevende vereisten.

3.3.4 De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant, en niet Trustpilot, de enige of aangewezen "verzender" is en zal zijn van alle berichten die zijn verstuurd of waarvan is gezorgd dat ze zijn verstuurd door Trustpilot aan de Consumenten via de Review-uitnodigingsdienst (elk een " Uitnodigingsmail"). Zonder beperking van andere verplichtingen van de Klant die in deze Overeenkomst staan, stemt de Klant ermee in om:

a) Trustpilot te voorzien van een “van” naam die nauwkeurig de identiteit vaststelt (via eigen- of bedrijfsnaam) van de persoon of het bedrijf die/dat de Uitnodigingsmail start als de afzender van een dergelijke Uitnodigingsmail. De Klant dient Trustpilot in te lichten over wijzigingen aan de “van” naam.

b) Trustpilot een geldig, actief elektronisch retouradres te verstrekken dat (i) regelmatig wordt gecontroleerd door het personeel van de Klant, (ii) actief blijft voor de duur van de Overeenkomst, en (iii) actief blijft voor zolang vereist door alle toepasselijke wet- en regelgeving.

c) Indien dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, ervoor te zorgen dat alle Uitnodigingsmails een afmeldingslink en tekst bevatten die voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten, zodat het voor ontvangers mogelijk is om te verzoeken dergelijke commerciële e-mailberichten niet meer van de Klant te ontvangen en aan dergelijke verzoeken te voldoen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

d) Het onderwerp van de Uitnodigingsmail nauwkeurig te beschrijven in de 'onderwerp'-regel van de Uitnodigingsmail, zodat het onderwerp een ontvanger (die onder de omstandigheden redelijk handelt) niet snel zal misleiden.

3.3.5 De Uitnodigingsmail moet het geldige, fysieke postadres van de Klant bevatten, en indien van toepassing, een duidelijke en opvallende identificatie dat de Uitnodigingsmail een advertentie of aanbieding is als dat het geval is.

4. Onpartijdigheid

De Overeenkomst dient niet te worden beschouwd of te worden geïnterpreteerd als een goedkeuring, onderschrijving of aanbeveling van de Klant of diens producten en diensten door Trustpilot. De Klant mag zichzelf op geen enkele wijze aanprijzen of op welke manier dan ook openbare uitlatingen doen die strijdig zijn met het bovenstaande.

5. Beëindiging en opschorting

5.1 Trustpilot kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om welke reden dan ook de toegang van de Klant tot het Account of het gebruik van de Trustpilot Service of een gedeelte daarvan opschorten of beëindigen, of de Overeenkomst beëindigen. Trustpilot zal de Klant informeren over een dergelijke beëindiging of opschorting.

5.2 Gevolgen van de beëindiging van de Trustpilot Service of de Overeenkomst

5.2.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, worden de partijen ontslagen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst (onderhevig aan artikel 13).

5.2.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst – ongeacht de reden – zal de Klant elk gebruik van de Trustpilot Service staken vanaf de datum van beëindiging.

5.2.3 De Klant moet alle gebruik van Trustpilot Designs, TrustScore, TrustBoxes en beoordelingen stopzetten en deze onmiddellijk verwijderen uit het domein van de Klant na afloop of beëindiging van de toepasselijke Trustpilot Services.

5.2.4 Beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de reden, zal geen effect hebben op reviews die geplaatst zijn op de Trustpilot-websites en andere netwerken van derde partijen, zelfs indien deze reviews geplaatst zijn ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Review-uitnodigingsdienst ; en deze reviews zullen op de websites van Trustpilot of andere netwerken van derde partijen blijven staan totdat zij verwijderd worden door de Consument die de review geplaatst heeft of door Trustpilot.

5.2.5 Het onbevoegde gebruik door de Klant van de Trustpilot Service kan worden verboden via een voorlopige voorziening zonder enige vorm van borg of andere zekerheidstelling.

6. Vrijwaring

De Klant zal Trustpilot en zijn aangesloten bedrijven, hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers (gezamenlijk, de “Gevrijwaarden”) vrijwaren, beschermen en schadeloos stellen tegen enige aansprakelijkheid, verliezen, schade, boetes, vonnissen, toekenningen, schikkingen, kosten en uitgaven (gezamenlijk “Verliezen”) geleden of opgelopen door een Gevrijwaarde als gevolg van een vordering, beschuldiging, actie, rechtszaak of procedure van een derde (inclusief enig onderzoek of andere vordering, beschuldiging, actie, rechtszaak of procedure door een overheidsinstantie) (“Vordering van een derde”) voortvloeiend uit of verband houdend met de bewering dat (a) het gebruik van enige inhoud verstrekt door de Klant (i) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en/of (ii) toepasselijke wetten en/of Richtlijnen schendt; (b) het gebruik door de Klant van de Trustpilot Service de Richtlijnen of de toepasselijke wet schendt; (c) Trustpilots gebruik van Consumentengegevens op grond van deze Overeenkomst in strijd is met toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensprivacywaaronderde Gegevensbeschermingsvereisten of contractuele toezegging van de Klant; of (d) enig e-mailbericht verstuurd door of in opdracht van Trustpilot namens de Klant in strijd is met een toepasselijke wet, regel of voorschrift; of (e) enige garanties of verklaringen gegeven door de Klant in deze Overeenkomst, door de Klant worden of zijn geschonden. De Klant mag geen rechtsvordering instellen tegen de Gevrijwaarden voortvloeiend uit of verband houdend met Gebruikersinhoud, waaronder, zonder beperking, , een rechtsvordering die stelt dat de Gebruikersinhoud lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk is. De Klant zal de Gevrijwaarden vrijwaren van en beschermen en schadeloosstellen tegen elke vorm van Verlies of Schade geleden of opgelopen door de Gevrijwaarden als gevolg van een dergelijke rechtsvordering, ongeacht of een dergelijke rechtsvordering wordt ingesteld door de Klant, een van de aangesloten bedrijven van de Klant of een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers, opdrachtnemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders of een derde partij.

7. Beperking en afwijzing van aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van de Trustpilot Service is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De Trustpilot Service wordt geleverd “in de gegeven staat” en kan te allen tijde gewijzigd, geüpdatet, onderbroken, opgeschort of stopgezet worden zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Trustpilot zal niet aansprakelijk worden gehouden voor de algemene toepasbaarheid of beschikbaarheid van de Trustpilot Service of gegevens met betrekking tot het gebruik door de Klant van non-Trustpilot-applicaties, of enige zakelijke beslissingen of de resultaten van dergelijke beslissingen gemaakt door de Klant met behulp van Review Insights.

7.2 Het enige en exclusieve recht en rechtsmiddel van de Klant in geval van ontevredenheid met de Trustpilot Service, gerelateerde diensten of functies, of enige andere klacht, is uw beëindiging en stopzetting van de toegang tot of het gebruik van de dienst.

7.3 Alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook, geïmpliceerd door de wet of het gemeen recht, zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

7.4 Onderhevig aan artikel 7.6 zal Trustpilot in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor de volgende soorten verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst (al dan niet voortvloeiend uit de schending van een contract, misleiding (onrechtmatig of wettelijk), onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) schending van wettelijke plicht of anderszins): (i) winstderving, verlies van contracten, puur economisch verlies, handel, zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of herstel van gegevens, verlies van goodwill, beveiligingsinbreuken ten gevolge van een storing in telecommunicatie van een derde partij en/of het internet, verspilde uitgaven, verlies van verwachte besparingen of inkomsten (ongeacht of het directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade betreft), of (ii) verlies of schade die ontstaat in verband met aansprakelijkheden jegens een derde partij (onafhankelijk van of dit directe, indirecte of gevolgschade is) of (iii) bijzondere, indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook, zelfs in het geval dat Trustpilot op de hoogte was van de mogelijkheid dat dergelijke schade of verlies zou kunnen worden opgelopen door de Klant.

7.5 Op grond van artikel 7.6, is Trustpilot niet aansprakelijk voor het gebruik door de Klant van de Trustpilot Service, waaronder, zonder beperking, aansprakelijkheid voor contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken (ongeacht of dit onrechtmatig of wettig is), onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) en schending van wettelijke verplichting, restitutie of anderszins, voortkomend uit of verband houdend met de Overeenkomst, de Trustpilot Service of één van de websites die worden beheerd door Trustpilot.

7.6 Niets in de Overeenkomst werkt zodanig dat de aansprakelijkheid van elk van de partijen wordt uitgesloten of beperkt voor zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving of voor overlijden of persoonlijk lichamelijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

8. Overdracht

8.1 De Klant heeft niet het recht om zijn rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst toe te kennen of over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustpilot. Wijzigingen van directe of indirecte zeggenschap van de Klant (hetzij door verkoop van vermogensbelangen of anderszins) zullen worden beschouwd als een toewijzing van de Overeenkomst door de Klant, welke de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustpilot vereist.

8.2 Trustpilot heeft het recht om zijn rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst toe te kennen en/of over te dragen aan een derde partij.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De Klant mag alleen de logo's, afbeeldingen en handelsmerken van Trustpilot gebruiken ("Trustpilot Designs"), TrustScore en reviews voor zover uitdrukkelijk verleend in het Aanmeldformulier. De Klant mag alleen Trustpilot Designs gebruiken die beschikbaar zijn in het Account. De Richtlijnen bevatten informatie aan de Klant over welke Trustpilot Designs de Klant mag gebruiken, hoe Trustpilot Designs getoond dienen te worden en in welke context.

9.2 De Trustpilot Service, waaronder alle inhoud op de Trustpilot Service en de volledige onderliggende technologie (waaronder alle daarin opgenomen intellectuele eigendomsrechten), is en blijft de volledige en exclusieve eigendom van Trustpilot en wordt dienovereenkomstig beschermd door van toepassing zijnde auteursrechten en andere wetgeving. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaald, is er geen recht, eigendomsrecht of licentie aan de Klant toegekend, inclusief maar niet beperkt tot enig octrooi, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht op de Trustpilot Service, alle inhoud op de Trustpilot Service en alle onderliggende technologie, bestaande of toekomstige technologie. De Klant mag de broncode, objectcode of enig handelsgeheim met betrekking tot de Trustpilot Service of enige onderliggende technologie niet reverse-engineeren of anderszins proberen te ontdekken.

9.3 Indien de Klant feedback, ideeën, suggesties of opmerkingen plaatst op of over de websites van Trustpilot, de Trustpilot Service of de Labfuncties of andere diensten aangeboden door Trustpilot (“Feedback”), verleent de Klant hierbij aan Trustpilot een eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om dergelijke Feedback volledig te benutten voor alle mogelijke doeleinden.

9.4 Importeren van productreviews

9.4.1 De Klant kan de optie hebben om productreviews, verzameld door de Klant of een derde partij die optreedt namens de Klant, te importeren naar de Trustpilot Service. Als de Klant productreviews importeert, zal de Klant alle productreviews importeren en geen enkele vorm van bevooroordeelde selectie uitvoeren van de te importeren productreviews op de Trustpilot Service.

9.4.2 Zoals tussen Trustpilot en de Klant, is de Klant eigenaar van de geïmporteerde productbeoordelingen en verleent Trustpilot een niet-exclusieve, wereldwijde, herroepbare licentie om deze geïmporteerde productbeoordelingen op te slaan en weer te geven in TrustBoxen en op het domein van de Klant. De Klant verklaart en garandeert (i) dat de Klant eigenaar is van deze productreviews (ii) dat de Klant alle benodigde rechten en toestemmingen heeft van derde partijen om deze reviews te importeren naar de Trustpilot Service, (iii) dat de Klant gerechtigd is om Trustpilot toestemming te verlenen om deze geïmporteerde productreviews te verwerken zoals vereist kan zijn (inclusief alle noodzakelijke toestemmingen van de Consumenten en andere derde partijen die aan de verzameling van deze reviews hebben meegewerkt, te hebben verkregen) en (iv) dat het gebruik van dergelijke reviews door Trustpilot overeenkomstig dit artikel niet in strijd is met de Gegevensbeschermingsvereisten, intellectuele eigendomsrechten of andere wetten of voorschriften.

9.4.3 Trustpilot behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook het importeren van productreviews door de Klant te weigeren, en kan op elk gewenst moment de mogelijkheid voor de Klant om productreviews te importeren, opschorten of beëindigen.

9.5 De Klant gaat ermee akkoord dat Trustpilot de naam en het logo van de Klant mag gebruiken op de websites van Trustpilot en als onderdeel van een algemene lijst van Trustpilot-klanten.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 De partijen zullen de inhoud van de Overeenkomst niet openbaren aan derde partijen en de Voorwaarden van deze Overeenkomst vertrouwelijk houden (waaronder het Aanmeldformulier) en andere informatie die de partijen kunnen hebben uitgewisseld of in de toekomst mogelijk uitwisselen ten aanzien van hun ondernemingen of handelsbetrekkingen op grond van of verband houdend met deze Overeenkomst. Er kan gevraagd worden om informatie, die afkomstig is van, of verband houdt met een partij, geheim te houden vanwege de aard van de zaak.

10.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al gepubliceerd is of openbaar is tenzij de publicatie te wijten is aan een schending van de geheimhoudingsverplichtingen zoals bepaald in de Overeenkomst. Bekendmaking van vertrouwelijke informatie is niet verboden als deze bekendmaking (a) een reactie is op een geldig bevel of verzoek van een rechtbank of een ander overheidsorgaan, of zodat de partij samen kan werken met autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties; (b) op vertrouwelijke basis dient te worden bekendgemaakt aan advocaten, adviseurs of potentiële kopers of bronnen van financiering in het kader van een due diligence-verzoek van een partij; of (c) anderszins vereist is door de wet.

10.3 Niettegenstaande de voorgaande geheimhoudingsplicht zullen partijen gerechtigd zijn om het bestaan van deze Overeenkomst aan derde partijen bekend te maken, evenals de beëindiging ervan.

11. Scheidbaarheid en voorrang

11.1 De ongeldigheid, onwettigheid of niet-uitvoerbaarheid van een artikel (of een deel van een artikel) van de Overeenkomst heeft geen invloed op de handhaving van het resterende deel van het artikel (indien van toepassing) en de volledige Overeenkomst.

11.2 Als er discrepanties, geschillen, verschillen of dergelijke zijn tussen de Overeenkomst, de Richtlijnen en het Aanmeldformulier, zullen de documenten prevaleren in de volgende volgorde van prioriteit (hoogste prioriteit eerst, laagste prioriteit laatst): (i) de Richtlijnen, (ii) het Aanmeldformulier, (iii) de Overeenkomst.

12. Volledige overeenkomst en afwijkingen

12.1 De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Trustpilot met betrekking tot het onderwerp ervan. Het vervangt en beëindigt alle eerdere overeenkomsten, afspraken, onderpanden, contracten, uitspraken, garanties, verklaringen en regelingen van elke aard die door of namens de partijen met betrekking hiertoe mondeling of schriftelijk zijn aangegaan.

12.2 Geen afwijking op deze Overeenkomst zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk geschiedt en ondertekend wordt door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

13. Voortbestaan

De volgende artikelen blijven voortbestaan na beëindiging van deze Overeenkomst, artikels 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en elk ander artikel dat door de aard ervan is bedoeld om te blijven voortbestaan na beëindiging van de Overeenkomst.

14. Geldend recht en rechtsgebied

De Overeenkomst en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden geregeld door en opgevat overeenkomstig Deens recht. Iedere partij is het er onherroepelijk mee eens dat de rechtbank van eerste aanleg van Kopenhagen de exclusieve rechtsbevoegdheid heeft om een geschil of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, de inhoud ervan of de totstandkoming te beslechten (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen).

15. Kennisgevingen en contact

15.1 Kennisgevingen vereist op grond van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan en kunnen worden geleverd via e-mail, persoonlijk, met vooraf betaalde eersteklas of aangetekende post met ontvangstbewijs aan de andere partij op het adres vermeld in deze Overeenkomst of op het Aanmeldformulier.

15.2 Een kennisgeving die persoonlijk wordt afgegeven, wordt geacht ontvangen te zijn bij aflevering (of indien de levering niet geschiedt tijdens kantooruren, om 09:00 uur op de eerste werkdag na levering). Een correct geadresseerde kennisgeving verstuurd met vooraf betaalde eersteklas post of aangetekende post met ontvangstbewijs wordt geacht ontvangen te zijn op het moment dat deze ontvangen zou zijn volgens de normale postprocedure. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht ontvangen te zijn om 09.00 uur op de eerste werkdag na levering.

15.3 De Klant kan kennisgevingen sturen naar Trustpilot via e-mail op support@trustpilot.com of op het volgende postadres:

Trustpilot A/S,
T.a.v.: Support
Pilestraede 58, 5th floor,
DK-1112 Kopenhagen, Denemarken

Terug naar boven