Gebruiksvoorwaarden voor consumenten

(Versie 5.0)

Inleiding

Trustpilot is een voor iedereen toegankelijk reviewplatform waarbij bedrijven en consumenten samen het vertrouwen vergroten en samenwerking bevorderen. Trustpilot is open, transparant en voor iedereen gratis te gebruiken.

Wanneer we het hebben over 'ons platform', verwijzen we naar het reviewplatform dat op Trustpilot.com wordt gehost, een subdomein, een sub-directory, of een vergelijkbaar/vergelijkbare platform, website of mobiele app door ons beheerd en aan u verstrekt.

Voordat u ons platform gebruikt, willen we graag dat u deze voorwaarden leest (die we vanaf nu de 'voorwaarden' noemen). Zo weet u wat we van u verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen. In deze voorwaarden worden de volgende beleidsdocumenten, richtlijnen en regels genoemd, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van ons platform:

 • Ons Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen wanneer u ons platform gebruikt en hoe we hiermee omgaan (zie sectie 12 hieronder voor meer informatie)

 • Onze Richtlijnen voor reviewers, waarin wordt beschreven hoe u ons platform wel en niet moet gebruiken (zie sectie 5 hieronder voor meer informatie)

 • Onze beleidsdocumenten, bedrijfsregels en voorschriften die op nl.legal.trustpilot.com ('beleidsregels') staan (zie sectie 5 hieronder voor meer informatie)

Gebruikt u Trustpilot om te zoeken naar bedrijven of reviews? Of wilt u zelf een review indienen? Hoe u Trustpilot ook gebruikt, u moet akkoord gaan met deze voorwaarden om te weten wat uw wettelijke rechten en verplichtingen zijn. Voor uw toegang tot en gebruik van ons platform moet u altijd akkoord gaan met deze voorwaarden. Dus als u op enig moment niet akkoord gaat met deze voorwaarden of deze niet kan naleven, mag u ons platform niet openen of gebruiken. Ter verduidelijking: op al uw gebruik van ons platform zijn deze voorwaarden van toepassing.

U gaat akkoord met deze voorwaarden bij een of meer van de volgende activiteiten: (a) reviews openen, zoeken, schrijven of ons platform op een andere manier gebruiken; of (b) klikken op een vak of knop, of door op een andere manier aan te geven dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Ter verduidelijking, termen of uitdrukkingen tussen 'haakjes' hebben in deze voorwaarden altijd dezelfde betekenis.

Deelnemen aan Trustpilot

Hieronder leggen we uit hoe u ons platform opent en gebruikt.

 1. U en Trustpilot: Wanneer we het hebben over 'u' of 'uw', verwijzen we naar de persoon die reviews zoekt, opent, schrijft of ons platform op een andere manier gebruikt. Als we het hebben over 'Trustpilot', 'we/wij', 'ons' of 'onze', verwijzen we naar de Trustpilot-entiteit waarmee u volgens deze voorwaarden een contract aangaat. Dit is afhankelijk van waar ter wereld u toegang hebt tot ons platform. Zie de sectie Onze contractentiteiten en toepasselijk recht (sectie 26) van deze voorwaarden voor meer informatie over met welke Trustpilot-entiteit u zakendoet.

 2. Producten en diensten van derden: We kunnen op ons platform technologie, producten en/of diensten gebruiken, laten zien en/of koppelen. We onderschrijven zulke technologie, producten en/of diensten van derden niet, en doen hierover geen garanties of beloften. We kunnen niet garanderen dat ons platform compatibel is met de instellingen van uw browser, netwerk of computer.

 3. Gebruikersaccount: Als u een review wilt schrijven, hierop wilt reageren of markeren en/of iets anders wilt doen op ons platform (behalve browsen), moet u eerst een gebruikersaccount maken. U mag maar één gebruikerdaccount maken. Uw gebruikersaccount is alleen voor u en mag niet op iemand anders worden overgedragen.

Als u een gebruikersaccount wilt maken, moet u zich aanmelden bij het platform met uw Facebook- of Google-account. U kunt ook uw e-mailadres gebruiken samen met de verificatiecode die u van ons ontvangt. Soms wordt uw account automatisch gemaakt en vooraf ingevuld met uw naam. Dit gebeurt als u bijvoorbeeld klikt op een review-uitnodiging na aankoop van een product of service, of wanneer u zich via Facebook registreert.

U moet ook een gebruikersnaam kiezen die op het platform wordt weergegeven wanneer u een review schrijft, reageert op een review of door gebruikers gegenereerde content maakt, waaronder alle reviews, afbeeldingen of andere content afkomstig van u op het platform ('door gebruikers gegenereerde content'). Anderen kunnen aan uw gebruikersnaam zien wie u bent. Houd er rekening mee dat als u uw echte naam gebruikt als uw gebruikersnaam, anderen weten wie u bent. Uw gebruikersnaam mag het volgende niet bevatten:

 • Schadelijke, haatdragende, discriminerende, lasterlijke, obscene of illegale elementen.

 • De termen 'Gast', 'Admin', 'dk' of '.com', enz. en

 • eigenschappen die van iemand anders of een derde zijn, zoals de naam van iemand anders.

U bent volledig verantwoordelijk voor iedereen die toegang heeft tot uw gebruikersaccount en dat gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • U mag iemand anders geen toegang geven tot uw account of dat laten gebruiken. Ook dient u uw inloggegevens niet te delen met anderen, waaronder uw e-mailadres en verificatiecode. Als u vermoedt dat de inloggegevens van uw gebruikersaccount zijn gestolen of worden misbruikt, laat u dat onmiddellijk aan ons weten via dit formulier.

 • U belooft dat u alle aan uw gebruikersaccount gekoppelde informatie (waaronder uw e-mailadres) actueel en volledig houdt. Als u uw gebruikersnaam wilt wijzigen, hoeft u alleen maar in te loggen op uw gebruikersaccount.

 • U bent verantwoordelijk voor alle aan uw gebruikersaccount gekoppelde activiteit, waaronder alle reviews, alle opmerkingen en alle door gebruikers gegenereerde content.

 • U kunt ook uw identiteit verifiëren via een kort, eenvoudig proces op ons platform. Tijdens het verificatieproces selecteert u een legitimatiebewijs met foto, maakt u een foto van uw gekozen legitimatiebewijs en neemt u een selfie. Zoals wordt uitgelegd in ons Privacybeleid, gaan we veilig met uw informatie om.

4. Uw belangrijkste verantwoordelijkheden: u moet bij uw gebruik van ons platform de volgende vereisten opvolgen:

 • U stemt ermee in ons platform alleen conform deze voorwaarden, onze Richtlijnen voor reviewers en ons beleid te gebruiken.

 • U moet 18 jaar of ouder zijn.

 • U mag de beveiliging of integriteit van ons platform niet ondermijnen.

 • U mag ons platform op geen enkele manier gebruiken die de functionaliteit zou kunnen beschadigen of die het gebruik door anderen verstoort.

 • U mag geen elementen introduceren op of uploaden naar ons platform die virussen of schadelijke code bevatten.

 • U mag geen nepreviews schrijven, verzenden of betrokken zijn bij het verzamelen hiervan. Met nepreviews bedoelen we reviews die geen getrouw beeld geven van een service- of koopervaring met een bedrijf, of reviews die worden achtergelaten in een poging de perceptie van de consument te manipuleren of een bepaald bedrijf in een kwaad daglicht te stellen.

 • U mag zich niet bezighouden met misleidende of aanstootgevende activiteiten, de wet overtreden, inbreuk maken op de rechten van anderen of onze Richtlijnen voor reviewers en ons beleid schenden.

 • U mag de broncode van ons platform niet aanpassen, kopiëren, reproduceren, demonteren, decompileren, extraheren of aan reverse-engineering onderwerpen.

 • U mag u niet op een beledigende of respectloze manier gedragen ten aanzien van een medewerker, partner of klant van Trustpilot, of ten aanzien van andere gebruikers van het platform. We tolereren geen enkele vorm van misbruik of pesterijen van onze Trustpilot-medewerkers. Hieronder valt ook de interactie met onze support-teams.

 • U mag geen reviews schrijven die marketingtekst bevatten en/of ons platform gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder in relatie tot uzelf of diensten, producten en/of bedrijven.

 • U mag ons platform niet gebruiken om diensten of functionaliteiten te ontwikkelen of verstrekken die concurreren met ons platform.

5. Onze Richtlijnen voor reviewers en beleidsdocumenten: Als u ons platform opent of gebruikt, moet u onze Richtlijnen voor reviewers en onze beleidsdocumenten respecteren en naleven. We kunnen onze Richtlijnen voor reviewers en onze beleidsdocumenten te allen tijde bijwerken en wijzigen zonder kennisgeving aan u. Al deze wijzigingen zijn onmiddellijk op u van toepassing zonder enige aanvullende acceptatie, bevestiging of actie van uw kant.

6. Het eigendom van Trustpilot: Alles op ons platform is ons eigendom, behalve content die het eigendom is van anderen, zoals de reviews op ons platform (zie sectie 7 hieronder). Ons eigendom bestaat uit alle rechten op het ontwerp, de samenstelling en het uiterlijk van ons platform, waaronder alle logo's, afbeeldingen en handelsmerken ('ons merk'). U gaat ermee akkoord content op ons platform of ons merk op geen enkele manier te kopiëren, verdelen, wijzigen of anderszins gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Dit houdt in dat het u ons merk of andere content op ons platform niet mag gebruiken, waaronder TrustScores en reviews die door anderen zijn ingediend, tenzij we u specifiek toestemming geven om deze te gebruiken.

7. Uw eigendom: Alle door gebruikers gegenereerde content die u indient of via ons platform verzendt, is uw eigendom. U bent hier verantwoordelijk voor. U belooft bovendien dat u over alle vereiste toestemmingen beschikt om dergelijke door gebruikers gegenereerde content te maken en/of gebruiken. Tenzij uw door gebruikers gegenereerde content door ons wordt verwijderd omdat deze onze Richtlijnen voor reviewers schendt, of als deze door u wordt verwijderd, blijft uw door gebruikers gegenereerde content voor onbepaalde tijd openbaar zichtbaar op ons platform en alle diensten en netwerken van derden (zoals Google).

8. Het recht van Trustpilot om uw door gebruikers gegenereerde content te gebruiken: Als u door gebruikers gegenereerde content maakt, verzendt, plaatst of weergeeft op ons platform, geeft u ons een licentie om deze door gebruikers gegenereerde content overal ter wereld op enigerlei wijze zonder betaling aan u te gebruiken, wijzigen, publiceren en tonen. U stemt er bovendien mee in dat we met deze licentie uw door gebruikers gegenereerde content beschikbaar mogen maken voor andere bedrijven of individuen, waaronder onze klanten, voor alle doeleinden, zoals de syndicatie, distributie, promotie of publicatie van dergelijke door gebruikers gegenereerde content. U geeft ons bovendien het recht om actie te ondernemen bij inbreuk op auteursrechten tegen iemand die uw door gebruikers gegenereerde content gebruikt zonder eerst toestemming van u en/of Trustpilot te ontvangen. Hieronder valt, indien van toepassing, een recht onder sectie 101A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988.

9. Feedback: We stellen alle feedback, ideeën en suggesties van u op prijs over ons platform ('feedback') en kunnen die altijd en zonder beperking of betaling aan u gebruiken. Ter verduidelijking, dit betekent dat wanneer u schriftelijke content of feedback naar ons opstuurt, we die naar eigen goeddunken kunnen gebruiken, citeren en/of hiernaar kunnen verwijzen.

10. Problemen en support: Als u problemen ondervindt, kunt u support-artikelen lezen via ons Helpcentrum. Meestal vindt u dan antwoorden op uw vragen. Als u ons Helpcentrum tevergeefs hebt geprobeerd, kunt u ons support-team om hulp vragen door via dit formulier contact op te nemen.

11. Onpartijdigheid: We vinden het geweldig dat u ons platform als online tussenpersoon gebruikt om de bedrijven te delen en zoeken, en om hier meer over te lezen. Bij het gebruik van ons platform dient u niet alleen te allen tijde authentieke en onpartijdige reviews te verstrekken, maar ook door gebruikers gegenereerde content die voldoet aan onze Richtlijnen voor reviewers.

Privacy en gegevensgebruik

Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen wanneer u ons platform gebruikt en hoe we hiermee omgaan.

12. Persoonlijke gegevens: De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen als onderdeel van uw gebruik van ons platform worden door ons gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Vertrouwelijke informatie

We zetten ons redelijkerwijs in om uw vertrouwelijke informatie te beschermen en verwachten dat u die van ons op vergelijkbare manier beschermt.

13. Informatie vertrouwelijk houden: Bij uw gebruik van ons platform kunt u vertrouwelijke informatie met ons delen en komt u mogelijk in aanraking met vertrouwelijke informatie over ons. We gaan er beiden mee akkoord redelijke moeite te ondernemen om elkaars vertrouwelijke informatie te beschermen tegen toegang door ongeoorloofde individuen, entiteiten of andere derden, behalve in zoverre we die delen met onze partners (alle bedrijven waarmee we samenwerken ('partners')) en/of u feedback geeft, die niet als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd.

Beëindiging en opschorting

Hieronder leggen we uit wanneer uw toegang tot ons platform kan worden beëindigd of opgeschort.

14. Onze rechten: We kunnen uw toegang tot uw gebruikersaccount per direct beëindigen of opschorten, of door gebruikers gegenereerde content filteren als u deze voorwaarden, onze Richtlijnen voor reviewers en/of onze beleidsdocumenten schendt of dreigt te schenden.

15. Uw rechten: U kunt te allen tijde uw gebruikersaccount verwijderen. U kunt dan geen reviews meer toevoegen aan ons platform en al uw reviews op ons platform worden verwijderd.

Disclaimer en aansprakelijkheid

Deze secties zijn belangrijk omdat ze de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen ons beschrijven. Lees ze dus nauwkeurig door.

16. WE ZIJN ALLEEN VERANTWOORDELIJK JEGENS U VOOR VOORZIENBARE VERLIEZEN EN SCHADE DIE RECHTSTREEKS DOOR ONS ZIJN VEROORZAAKT. IN ZOVERRE DAT WE DEZE VOORWAARDEN NIET NALEVEN, ZIJN WE VERANTWOORDELIK VOOR UW VOORZIENBARE VERLIEZEN EN SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID EN DIE VAN ONZE PARTNERS WORDT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN BEPERKT TOT HET TOTALE BEDRAG VAN £ 100,00 (HONDERD BRITSE POND STERLING).

17. WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT HET PLATFORM TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR IS. HET PLATFORM WORDT GELEVERD 'AS IS', ZONDER ENIGE GARANTIE.

Geschillen

18. Geschillenbeslechting: De meeste problemen kunnen snel en naar iedereens tevredenheid worden opgelost door contact met ons op te nemen via dit formulier. Als we niet in staat zijn het probleem op te lossen, gaan we ermee akkoord alleen vorderingen in te dienen bij de jurisdictie vermeld in de sectie Onze contractentiteiten en toepasselijk recht (sectie 26) van deze voorwaarden.

Belangrijke huishoudelijke mededelingen

Bekijk ook deze aanvullende voorwaarden.

19. Wijzigingen aan deze voorwaarden: We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van deze voorwaarden regelmatig te bekijken, lezen, begrijpen en hiermee akkoord te gaan, aangezien alle wijzigingen aan deze voorwaarden onmiddellijk op u van toepassing zijn zonder aanvullende acceptatie, bevestiging of actie door u.

20. Wijzigingen aan ons platform: We kunnen ons platform te allen tijde in zijn geheel of deels bijwerken en wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen bovendien de beschikbaarheid van ons platform als geheel of deels opschorten, intrekken of beperken om zakelijke of operationele redenen.

21. Gebeurtenissen buiten onze controle: We doen ons best om alles zoveel mogelijk onder controle te houden. We zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u bij tekortkomingen of vertragingen bij de uitvoering van onze verplichtingen uit deze voorwaarden als dit gebeurt door gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle vallen.

22. Contact met ons opnemen: Neem contact op met ons support-team via dit formulier als u iets met ons wilt bespreken.

23. Taal: We kunnen bepaalde materialen in een andere taal aan u leveren, maar alle andere berichten en kennisgevingen die uit hoofde van deze voorwaarden worden uitgevoerd, moeten Engelstalig zijn. Als we een vertaling van deze voorwaarden verschaffen, is dat enkel voor uw gemak en is de Engelse versie van toepassing. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de content of nauwkeurigheid van vertaalde versies van deze voorwaarden.

24. Handhaving van voorwaarden: Als enig deel van deze voorwaarden door u of ons wettelijk niet kan worden gehandhaafd, wordt dat deel genegeerd. De rest blijft wel van toepassing.

25. Interpretatie: Woorden als 'waaronder', 'zoals' en 'bijvoorbeeld' zijn niet beperkend en indien iets naar goeddunken is, bedoelen we naar ons eigen goeddunken.

26. Onze contractentiteiten en toepasselijk recht: Deze voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die hieruit of in verband hiermee, het onderwerp of hun opstelling voortvloeien (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving en jurisdictie van de Trustpilot-entiteit waarmee u een contract aangaat in de onderstaande tabel.

Trustpilot-entiteit en adres

Toepasselijk recht

Jurisdictie

Bevindt u zich in een ander land dan de Verenigde Staten, Canada of Mexico, dan is dit de entiteit van Trustpilot waarmee u een contract aangaat en de toepasselijke wetgeving en jurisdictie die geldt voor uw contract met Trustpilot:

Trustpilot A/S

Registratienummer: 30276582

Adres: Trustpilot Limited, 5e verdieping, The Minster Building, 21 Mincing Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC3R 7AG

Engeland en Wales

Rechtbanken van Engeland en Wales

Bevindt u zich in de Verenigde Staten, Canada of Mexico, dan is dit de entiteit van Trustpilot waarmee u een contract aangaat en de toepasselijke wetgeving en jurisdictie die geldt voor uw contract met Trustpilot:

Trustpilot, Inc.

Registratienummer: Niet van toepassing

Adres: 50 West 23rd Street, Suite 1000, New York, NY 10001

New York, Verenigde Staten

Rechtbanken van New York, Verenigde Staten

De bovenstaande tabel is niet van toepassing in zovere de wetgeving in uw land toepassing van andere wetgeving of jurisdictie vereist, met name wetgeving en voorschriften voor consumenten. Als u het platform als een consument gebruikt, is het u mogelijk toegestaan vorderingen in te dienen tegen Trustpilot in de rechtbank van het land waar u woonachtig bent. Deze sectie 26 is anderszins van toepassing in zoverre wordt toegestaan in het land waar u woonachtig bent.

27. De exploitant van ons platform:Trustpilot A/S onderhoudt ons platform vanaf het volgende postadres: Pilestræde 58, 5 hoog, 1112 Kopenhagen K, Denemarken, CVR no. 30 27 65 82 (in alle landen buiten de VS, Canada en Mexico). Voor de VS, Canada en Mexico onderhoudt Trustpilot Inc. ons platform vanaf het volgende postadres: 50 West 23rd Street, Suite 1000, New York, NY 10001.

Terug naar boven