Trustpilot

                                                             GEBRUIKERSRICHTLIJNEN VAN TRUSTPILOT

                                                                                                                  (Versie 3.0, November 2018)

Deze richtlijnen (de "Richtlijnen") zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van Trustpilot door onze gemeenschap, zoals trustpilot.com, trustpilot.co.uk en soortgelijke ("onze Website"). In de Richtlijnen noemen we gebruikers van onze Website "u" en "uw".

Gebruik van onze Websites door bedrijven wordt beheerst door de Bedrijfsrichtlijnen van Trustpilot. Deze kunt u hier vinden: legal.trustpilot.com/company-guidelines.

1  Wanneer kunt u een beoordeling schrijven?

1.1  U kunt op Trustpilot een beoordeling over een bedrijf schrijven als u een koop- of dienstervaring heeft gehad met dat bedrijf, wat betekent dat:

(deze worden hierna "Service ervaring" genoemd.)

1.2  U kunt uitsluitend schrijven over uw persoonlijke Service ervaring. Het is u niet toegestaan om een beoordeling te schrijven over de Service ervaring van iemand anders, zoals die van een familielid of vriend.

1.3  U mag geen beoordeling schrijven over een Bedrijf dat uw eigendom is geweest, momenteel uw eigendom is of dat het eigendom van een direct familielid is, of als u een leidinggevende of werknemer bent bij dat Bedrijf of werkt voor dat Bedrijf. Evenzo mag u geen beoordeling schrijven over een directe concurrent van het Bedrijf dat uw eigendom is, waar u in dienst bent of waarvoor u werkt.

1.4  Uw Service ervaring met het Bedrijf dient te hebben plaatsgevonden binnen de afgelopen 12 maanden. Dit betekent binnen 12 maanden na de datum waarop u de beoordeling schrijft. Als u zich heeft aangemeld voor een voortdurende dienst, begint de Service ervaring bij de aanmelding tot aan het moment dat de dienst niet meer wordt verleend door het Bedrijf. U mag direct na het aanmelden een beoordeling schrijven of op elk moment tot en met 12 maanden nadat de dienst is beëindigd.

1.5  Om een beoordeling te schrijven op Trustpilot, heeft u een gebruikersprofiel en een account nodig. U mag slechts één gebruikersprofiel en account hebben. Deze moet verbonden zijn aan een geldig e-mailadres dat wij kunnen gebruiken om rechtstreeks contact met u op te nemen.

2  Waar moet ik over schrijven?  

2.1  Uw beoordeling moet gaan over uw Service ervaring.

2.2  Uw beoordeling moet uw eigen Service ervaring weerspiegelen van binnen de afgelopen 12 maanden. U wordt geadviseerd om specifiek en feitelijk te zijn en om relevante punten over uw Service ervaring op te nemen, bijvoorbeeld over de klantenservice en andere aspecten zoals het orderproces en de levering.

2.3  Onze Website is bedoeld voor dienstbeoordelingen, geen productbeoordelingen of beoordelingen over de layout van een website. Het is echter acceptabel om de functionaliteit en kwaliteit van het gekochte product en/of de gebruiksvriendelijkheid van de website te evalueren, mits uw beoordeling ook over uw Service ervaring gaat. 

2.4  Als u door het Bedrijf een incentive heeft gekregen om een beoordeling te schrijven, dient u dit te vermelden in uw beoordeling. Een incentive omvat het aanbieden van een geschenk, beloning, korting of voordeel door het Bedrijf, om een beoordeling te schrijven over het Bedrijf op onze Website.

3  Wanneer vragen we u bewijs te leveren van uw Service ervaring en wat dient u ons toe te sturen?

Indien wij uw beoordeling moeten verifiëren, kunnen wij contact met u opnemen en vragen naar documentatie, die aantoont dat u een Service ervaring heeft gehad met het Bedrijf dat u heeft beoordeeld. Wij raden u daarom aan om dergelijke documentatie tot 12 maanden na uw beoordeling te bewaren.

Wij leggen hier uit welke soort documentatie u naar ons dient te versturen:  support.trustpilot.com/hc/nl/articles/201839083-Waar-kijkt-Trustpilot-naar-bij-een-bewijs-van-aankoop-.

Wij delen de documentatie die u ons stuurt niet met derden, ook niet met het beoordeelde Bedrijf. We mogen echter het referentienummer doorgeven aan het Bedrijf, tenzij u ons vraagt dit niet te doen. Ons Privacybeleid zet uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waaronder uw documentatie: nl.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4  Wanneer kunt u uw beoordeling bewerken?

U kunt te allen tijde uw beoordeling bewerken of bijwerken. Hier ziet u hoe u dit kunt doen: support.trustpilot.com/hc/nl/articles/201839063-How-do-I-edit-or-delete-my-review-.

5  Wanneer vragen wij u om uw beoordeling te wijzigen?

5.1  Wij voeren geen censuur of controle uit op beoordelingen op onze Website en passen deze niet aan, noch voor, noch nadat de beoordelingen zijn gepubliceerd. Wij werken echter wel met twee soorten voorzorgsmaatregelen:

5.2  U kunt gevraagd worden om uw beoordeling te wijzigen als deze 'geflagd' wordt om één van de volgende redenen en wij instemmen met de rapportering of deze niet kunnen afwijzen als ongegrond:

6  Wanneer verwijderen we uw beoordeling?

Als algemene regel verwijderen we geen beoordelingen van onze Website. Wij behouden ons echter het recht voor om beoordelingen te verwijderen die volgens ons in strijd zijn met onze Richtlijnen, onze Algemene Voorwaarden* en/of van toepassing zijnde wetten of voorschriften, of beoordelingen die ongepast zijn voor een online beoordelingsgemeenschap. Voorbeelden van wanneer wij uw beoordeling kunnen verwijderen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

*U kunt de Algemene Voorwaarden hier vinden: nl.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions.

7  Wanneer blokkeren wij uw account en wat betekent dat?

Wij kunnen uw account blokkeren als u misbruik maakt van onze Website of diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, overmatig gebruik van de notificatie-optie ('flaggen' van een groot aantal beoordelingen, zonder gegronde reden), het schrijven van gefabriceerde beoordelingen, bedreigend of beledigend gedrag (zie clausule 12 hieronder), het spammen van onze Website met marketingmateriaal, of het schenden van deze Richtlijnen of onze Algemene voorwaarden.

Als wij uw account blokkeren, is het niet mogelijk voor u om in te loggen op onze Website en gebruik te maken van onze diensten, inclusief het schrijven en notificeren van beoordelingen. Uw gebruikersprofiel blijft bestaan en uw beoordelingen blijven online, maar u zult niet in staat zijn om gebruik te maken van onze diensten. Als uw account geblokkeerd is en u wilt uw profiel of beoordelingen verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar compliance@trustpilot.com en wij zullen u helpen.

8  Wanneer verwijderen wij uw profiel en account?

Als algemene regel verwijderen we geen gebruikersprofielen en accounts. We behouden ons echter het recht voor om uw profiel en account te verwijderen als we van mening zijn dat u inbreuk maakt of heeft gemaakt op onze Algemene voorwaarden, Richtlijnen en/of van toepassing zijnde wetten, of als uw profiel beledigend of ongepast is.

Voorbeelden van wanneer wij uw gebruikersprofiel en account kunnen verwijderen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

Als uw gebruikersprofiel en account zijn verwijderd, zullen de beoordelingen die bij dat gebruikersprofiel en account horen, ook worden verwijderd.

9  Misbruik van de meldingsfunctie

Alle Trustpilot-gebruikers kunnen beoordelingen melden die inbreuk maken op deze Richtlijnen (of van toepassing zijnde wetten). We beschouwen misbruik van onze notificeerfunctie echter als een wezenlijke schending van onze Algemene Voorwaarden.

Voorbeelden van misbruik zijn, maar zijn niet beperkt tot:

10  Wanneer verplaatsen wij uw beoordeling van één bedrijfsprofiel naar het andere?

Als algemene regel verplaatsen we geen beoordelingen van het ene bedrijfsprofiel naar het andere.

Maar als we van het Bedrijf of een andere gebruiker te horen krijgen dat uw beoordeling op het verkeerde bedrijfsprofiel staat, zullen wij u vragen over welk Bedrijf u een beoordeling had willen schrijven. Als u uw beoordeling op het verkeerde bedrijfsprofiel heeft geplaatst, zullen wij uw beoordeling naar de correcte bedrijfsprofielpagina op onze Website verplaatsen.

Wij behouden ons ook het recht voor om, in bijzondere gevallen en om verwarring te voorkomen, uw beoordeling van de ene naar de andere bedrijfsprofielpagina te verplaatsen, - bijvoorbeeld wanneer er een rebranding van een bedrijf heeft plaatsgevonden.

11  Gefabriceerde beoordelingen

Ons doel is om de beste online beoordelingsgemeenschap te vormen en te blijven waar u vrijuit uw Service ervaringen met het Bedrijf kunt delen en daardoor een informatief en eerlijk beeld kan geven van de diensten van het Bedrijf.

Wij gebruiken op maat gemaakte en geavanceerde detectiesoftware om gefabriceerde beoordelingen op ons platform te identificeren. Om de software te ondersteunen, hebben we een Compliance Team dat vertrouwen handhaaft door het beschermen van ons platform tegen gefabriceerde beoordelingen of ander misbruik van diensten, en frauduleus gedrag bestrijdt.

We hebben een nultolerantiebeleid inzake gefabriceerde beoordelingen. Vertrouwen is cruciaal voor ons en we kunnen onder geen enkele omstandigheid gefabriceerde beoordelingen accepteren. Dit omvat beoordelingen die geen uiting zijn van een oprechte Service ervaring, bijvoorbeeld omdat ze zijn geschreven door of namens het Bedrijf.

Wij beschouwen het schrijven van gefabriceerde beoordelingen een wezenlijke schending van de Algemene voorwaarden die u aanvaardt tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel en account op onze Website.

Beoordelingen die wij vals, gefabriceerd of iets vergelijkbaars achten, worden verwijderd en kunnen leiden tot onmiddellijke blokkering van uw account en het doen van aangifte bij de betreffende autoriteiten. Wij behouden ons het recht voor om onze gemeenschap te informeren over domeinen die zijn beoordeeld op Trustpilot die een groot aantal gefabriceerde beoordelingen hebben gekregen.

Als u kunt aantonen dat een beoordeling gefabriceerd is, raden wij u aan om dit aan ons te melden via onze klokkenluidersoptie door een e-mail te sturen naar: compliance@trustpilot.com.

We nemen alle meldingen van gefabriceerde beoordelingen serieus en onderzoeken ze. Omdat dit geen gemakkelijke taak is, vragen we u ons zoveel mogelijk informatie te geven, waaronder documentatie die uw vermoeden onderbouwt dat een beoordeling is gefabriceerd.

12  Het bedreigen van werknemers en bedrijven van Trustpilot

Wij tolereren geen dreigementen tegen of misbruik van onze Trustpilot-werknemers. Bovendien tolereren wij geen dreigementen tegen of chantage van andere bedrijven door onze gebruikers. Dit omvat gebruikers die geldelijke compensatie vragen in ruil voor het bewerken of verwijderen van hun Trustpilot-beoordeling(en).

Wij kunnen dergelijk gedrag niet accepteren en beschouwen het als een wezenlijke schending van de Algemene voorwaarden overeengekomen tussen iedere gebruiker en Trustpilot. Dit kan leiden tot het onmiddellijk blokkeren van uw account en aangifte doen bij de desbetreffende autoriteiten.

13  Afdwingen

Wij streven ernaar om bedrijven en gebruikers een eerlijke en open online ervaring te bieden. Wij werken ontzettend hard aan het behouden van de integriteit van onze beoordelingsgemeenschap en de online beoordelingsbranche in het algemeen, wij handhaven een cultuur van vertrouwen en transparantie en waarderen die bedrijven en gebruikers die beoordelingen gebruiken om de klantenservicenormen te verbeteren en om de online winkelervaring eerlijker te maken en meer open te stellen voor iedereen.

We behouden ons het recht voor deze Richtlijnen te handhaven als we schendingen van de Richtlijnen, toepasselijke wetgeving of regelgeving opmerken. Hetzelfde geldt als we gedrag opmerken waarvan we denken of vermoeden dat het ongepast is.

14  Heeft u vragen, wilt u meer informatie of heeft u een opmerking?

Onze Website bevat een Support Center dat meer informatie verschaft over onze diensten en deze Richtlijnen. U kunt het hier vinden: support.trustpilot.com/hc/nl.

Wij zien uw vragen en opmerkingen over onze diensten en deze Richtlijnen graag tegemoet. E-mail ons op: compliance@trustpilot.com.

15  Wijziging van deze Richtlijnen

We kunnen te allen tijde en zonder berichtgeving wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen. Wij zullen u via onze Website op de hoogte stellen van wijzigingen in onze Richtlijnen. U stemt ermee in dat uw verdere gebruik van de Website of onze diensten nadat we een nieuwe versie van deze Richtlijnen plaatsen uw aanvaarding hiervan vormt.