Trustpilot

PRIVACY POLICY (VERSIE 6.0, FEBRUARI 2017)

In dit document verwijzen "Trustpilot", "wij", "ons" en "onze" naar Trustpilot A/S gevestigd te Pilestraede 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen, Denemarken en haar aangesloten bedrijven.

Wanneer u een beoordeling schrijft op Trustpilot of anderszins gebruikmaakt van onze websites, waaronder maar niet beperkt tot www.nl.trustpilot.com, of onze applicaties (gezamenlijk aangeduid als de "Website"), aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens (de"Policy") zoals beschreven in deze Policy.

Wij raden aan om deze Policy af te drukken en te bewaren.

1  Soorten informatie die wij verzamelen en waar we die voor gebruiken

1.1  Mastergegevens

Wanneer u een profiel aanmaakt en uw eerste beoordeling op de Website schrijft, verzamelen wij de volgende mastergegevens over u (de "Mastergegevens"):

U kunt ervoor kiezen om verdere informatie toe te voegen op uw profiel, zoals uw foto, geslacht en locatie. Deze informatie wordt ook gezien als Mastergegevens.

Wij geven uw gebruikersnaam (en andere informatie die u toevoegt aan uw profiel) weer in verband met uw beoordeling(en). Wees er daarom van bewust dat, afhankelijk van de informatie die u verstrekt, u mogelijk niet anoniem bent.

1.2  Informatie in beoordelingen en ratings

Wanneer u een beoordeling van een bedrijf schrijft op onze Website, verzamelen we ook de informatie die u opneemt in uw beoordeling, zoals:

1.3  Informatie uit andere diensten, waaronder sociale netwerken

Als onderdeel van onze diensten bieden wij u de mogelijkheid om uw Trustpilot-profiel op de Website te verbinden met uw profiel op sociale netwerken zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter ("Sociale Netwerk(en)"). Wij verzamelen automatisch geselecteerde informatie over u uit Sociale Netwerken wanneer u gebruikmaakt van deze optie. De informatie die wij verzamelen is afhankelijk van welke informatie u beschikbaar hebt gesteld op de Sociale Netwerken en uw privacyinstellingen voor het delen van dergelijke informatie op de Sociale Netwerken. Wij kunnen het volgende verzamelen:

Wanneer u een verzoek doet om uw Trustpilot-profiel te verbinden met een Sociaal Netwerk-profiel, zult u worden geïnformeerd over de informatie die wij verzamelen uit het Sociale Netwerk in kwestie. U zult deze informatie ontvangen voordat uw verzoek is uitgevoerd.

1.4  Cookies

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn digitale informatie die wordt opgeslagen op uw computer. Cookies identificeren uw computer in plaats van u als een individuele gebruiker, en worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Lees hieronder meer over welke cookies de Website gebruikt en voor welke doeleinden (sectie 7).

1.5  Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer en uw browserinstellingen. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de Website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van de Website. Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

1.6  Nieuwsbrief aanmeldinformatie

Wij verzamelen de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zoals uw naam en e-mailadres. Als u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door in te loggen op uw gebruikersprofiel en uw persoonlijke instellingen te wijzigen.

1.7  Hoe we deze informatie gebruiken

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om:

We kunnen de informatie ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we een specifieke kennisgeving uitbrengen op het moment van verzameling. Wij kunnen informatie die geen persoonlijke informatie is gebruiken of vrijgeven voor welk doel dan ook, voor zover wettelijk toegestaan.

2  Onthulling van persoonlijke informatie

2.1  Onthulling van persoonlijke informatie op de Website

Uw aanvaarding van deze Policy impliceert ook uw toestemming om informatie over u te onthullen op de Website. Dit omvat uw gebruikersnaam, wat mogelijk uw identiteit volledig of gedeeltelijk kan onthullen - tenzij u hebt gekozen voor een pseudoniem.

Wij raden u aan om voorzichtig te zijn bij het bepalen welke informatie u beschikbaar stelt op de Website, en wees ervan bewust dat afhankelijk van de informatie die u verstrekt, u wel of niet anoniem bent.

Mastergegevens

Wanneer u een beoordeling schrijft op onze Website en een profiel aanmaakt, zal uw gebruikersnaam zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Website.

Overige informatie

Overige informatie die door u wordt verstrekt op de Website, waaronder foto's en beoordelingen, wordt automatisch zichtbaar gemaakt op de Website. De bedrijven die u beoordeelt kunnen ook informatie ontvangen over uw beoordeling.

Geolocatie

Wanneer u een bijdrage levert op de Website gebruiken wij het IP-adres van uw computer (zie sectie 1.4 van dit Policy) om uw locatie te bepalen volgens de dichtstbijzijnde stad. Die wordt beschikbaar gesteld aan andere gebruikers van de Website.

Sociale Netwerken

Indien u een koppeling maakt naar een Sociaal Netwerk, zal informatie zoals uw profielfoto, uw naam, geboortejaar en locatie bij benadering worden verzameld uit uw Socialenetwerkprofiel en gebruikt worden om u te identificeren op de Website. Onderworpen aan de privacyinstellingen en de mate van informatie die beschikbaar is uit het Sociale Netwerk, kunnen gebruikers van de Website in staat zijn deze informatie te gebruiken om te zien welke beoordelingen u hebt geschreven.

Als u ervoor hebt gekozen om uw anonimiteit te behouden door een pseudoniem te gebruiken als uw Trustpilot-gebruikersnaam, wees er dan van bewust dat informatie uit Sociale Netwerk(en) uw identiteit volledig of gedeeltelijk kan identificeren en het mogelijk kan maken om te zien welke beoordelingen door u zijn geschreven.

Indien uw contacten of de contacten van uw contacten (gezamenlijk aangeduid als "Connecties") op het Sociale Netwerk ook gekoppeld zijn aan Trustpilot, kunnen wij op de Website weergeven hoe u gekoppeld bent aan deze Connecties via het Sociale Netwerk.

2.2  Openbaarmaking op diensten waaraan u uw profiel koppelt

Als u ervoor kiest om uw Trustpilot-profiel te koppelen aan profielen op een Sociaal Netwerk, zullen informatie en beoordelingen die door u op de Website zijn geplaatst of gegevens die door ons zijn verzameld over uw gebruik van de dienst op de Website (bv. het aantal beoordelingen dat u hebt geschreven), worden gedeeld met en weergegeven in verband met uw profiel op het Sociale Netwerk en zullen deze onderworpen zijn aan het privacybeleid van het Sociale Netwerk.

2.3  Onthulling aan andere diensten en bedrijven

Eén van de voornaamste doelen van Trustpilot is het vergroten van de zichtbaarheid en beschikbaarheid van beoordelingen op de Website. Wij verlenen andere diensten daarom de toestemming om beoordelingen gecreëerd op de Website weer te geven. Dit vergroot het potentiële publiek van uw beoordelingen.

De categorieën van derden diensten en bedrijven waaraan de informatie wordt bekendgemaakt zijn:

Zodra u uw beoordeling indient, wordt deze gepubliceerd op de Website. Dit betekent dat de volgende informatie wordt vrijgegeven:

Als u een beoordeling op Trustpilot schrijft in reactie op een uitnodiging verstuurd door een bedrijf, via de uitnodigingsdienst van Trustpilot, kan het bedrijf dat u heeft uitgenodigd uw beoordeling koppelen aan de uitnodiging.

Indien wij uw beoordeling moeten verifiëren, kunnen wij contact met u opnemen en vragen naar documentatie die aantoont dat u een Service ervaring heeft gehad met het bedrijf dat u heeft beoordeeld. Wij raden u daarom aan om dergelijke documentatie tot 12 maanden na uw beoordeling te bewaren. Wij leggen hier uit welke soort documentatie u naar ons dient te versturen: support.trustpilot.com/hc/nl/articles/201839083-What-does-Trustpilot-look-for-in-a-Proof-of-Purchase-.

Wij delen de documentatie die u ons stuurt niet met het beoordeelde Bedrijf. We mogen echter uw referentienummer doorgeven aan het bedrijf, tenzij u ons vraagt dit niet te doen.

2.4  Overige bekendmakingen

In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij uw persoonlijke informatie onthullen aan de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

3  Verantwoordelijke voor uw informatie

3.1  Informatie waarvoor wij de verantwoordelijke zijn

Wij zijn de verantwoordelijke van de Mastergegevens die u invoert in het kader van het aanmaken van een profiel, wat omvat, maar niet beperkt is tot uw naam, wachtwoord en e-mailadres, evenals de registratie van uw IP-adres.

Wij zijn ook de verantwoordelijke van de informatie die is vrijgegeven aan andere diensten (zie sectie 2.3). Deense privacywetgeving regelt de verzameling van gegevens door Trustpilot.

3.2  Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent

U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft op de Website, en voor de gegevens die worden bekendgemaakt wanneer u uw profiel op de Website koppelt aan uw Socialenetwerkprofiel(en).

4  Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

5  Bewerker van en overdracht van persoonlijke informatie buiten de EU

Wij gebruiken externe bedrijven voor de technische uitvoering van de Website en onze diensten. Deze bedrijven zijn bewerkers voor de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Door deze Policy te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat we toestaan dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent ook worden verwerkt door dezelfde bewerkers.

De bewerkers dienen uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te handelen. Door dit Policy te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om instructies te geven aan de bewerkers om gegevens te verwerken in overeenstemming met het Policy en ten behoeve van het gebruikmaken van de Website.

De bewerkers hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie onopzettelijk of illegaal wordt vernietigd, verloren raakt of wordt aangetast en om te voorkomen dat de informatie wordt bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt wordt of op andere manieren wordt verwerkt in strijd met de Deense Wet inzake de Verwerking van Persoonsgegevens (Persondataloven). Op uw verzoek - en mogelijk in ruil voor een mogelijke vergoeding tegen de toepasselijke uurtarieven van de bewerkers, die te allen tijde gelden voor dergelijk werk - dienen de bewerkers u voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Sommige van deze bewerkers en derden diensten bevinden zich buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U geeft ons toestemming om bewerkers te gebruiken in onbeveiligde derde landen, op voorwaarde dat er een juridisch kader bestaat die de overdracht van uw persoonsgegevens regelt, bijvoorbeeld inden het bedrijf onderdeel is van het EU-VS Privacy Shield framework.

6  Veiligheidsmaatregelen

Wij streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u overdraagt aan Trustpilot niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

7  Cookies

De Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën ("Cookies"). Door gebruik te maken van onze Website, aanvaardt u dat we Cookies gebruiken, zoals hieronder beschreven.

7.1  Welke soorten Cookies gebruiken we?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die de Website plaatst op de harde schijf van uw computer, uw tablet of uw smartphone. Cookies bevatten informatie die de Website gebruikt om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken. Cookies identificeren uw computer in plaats van u als een individuele gebruiker.

Wij gebruiken sessiecookies en permanente cookies, en technologieën die soortgelijk zijn aan sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies zijn meer duurzame stukjes informatie die worden bewaard en opgeslagen op uw computer totdat ze worden verwijderd. Permanente cookies verwijderen zichzelf na een bepaalde tijdsperiode maar worden vernieuwd iedere keer wanneer u de Website bezoekt.

Wij gebruiken technologieën die vergelijkbaar zijn met sessiecookies en permanente cookies voor het opslaan van en toegang krijgen tot de browser of het apparaat, die/dat lokale eenheden en een lokale opslag gebruikt, zoals HTML5-cookies, Flash en andere methodes. Deze technologieën werken op al uw browsers. In sommige gevallen kan het gebruik van deze technologieën niet gecontroleerd worden door de browser, maar vereist het speciale tools. Wij gebruiken deze technologieën om informatie op te slaan om de kwaliteit van beoordelingen te verzekeren en om afwijkingen in het gebruik van de Website te ontdekken.

7.2  Waar gebruiken we Cookies voor?

Wij gebruiken Cookies voor:

Het meten van Websiteverkeer zoals het aantal bezoeken aan de Website, uit welke domeinen de bezoekers komen, welke pagina's worden bezocht door bezoekers van de Website en in welke geografische gebieden de bezoekers zich bevinden.

Het monitoreren van de prestatie van de Website, onze applicaties en widgets en de manier waarop u onze Website, applicaties en widgets gebruikt.

Het optimaliseren van uw ervaring met de Website, waaronder het onthouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u terugkeert naar de Website, en het onthouden van informatie over uw browser en voorkeuren (bv. wat uw voorkeurstaal is).

Wij bieden u de mogelijkheid om te koppelen met Sociale Netwerken, zoals Facebook.

Het verzekeren van de kwaliteit van de beoordelingen en het voorkomen van misbruik of afwijkingen met betrekking tot het schrijven van beoordelingen en het gebruikmaken van de Website.

Het weergeven van relevante advertenties op de Website, waaronder op interesse gebaseerde advertenties, die volgens ons interessant zijn voor u. Wij gebruiken derde partijen om deze advertenties aan te bieden wanneer u de Website en andere websites bezoekt. Deze derde partijen kunnen gebruikmaken van alleen Cookies of Cookies met web beacons of andere trackingtechnologieën om informatie over u te verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze Website en andere websites.

7.3  Derden cookies

Onze Website gebruikt Cookies van de volgende derde partijen:

7.4  Verwijdering van cookies

Indien u de cookies die al op uw apparaat staan wilt verwijderen dan kan dat. Als u een PC en een recente browser gebruikt, druk tegelijkertijd op CTRL + SHIFT + DELETE. Indien de snelkoppelingen niet werken op uw browser, ga naar de ondersteuningspagina van de browser in kwestie. Echter, let op dat als u geen cookies accepteert op onze Website, u ongemakken kunt ervaren tijdens uw gebruik van de Website, en u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken.

8  Toegang, correctie en verwijdering

8.1  Toegang tot informatie over uw persoonsgegevens

Op uw verzoek zullen wij u in kennis stellen van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken; welke persoonlijke informatie wij hebben over u; wie uw persoonlijke informatie ontvangt en waar de persoonlijke informatie vandaan komt.

Verzoeken die betrekking hebben op het bovenstaande zullen alleen worden verwerkt indien meer dan zes (6) maanden zijn verstreken sinds een eerder verzoek van u, tenzij u kunt aantonen dat u een bijzonder belang heeft in het eerder verkrijgen van de informatie.

8.2  Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten indien persoonlijke informatie die wij, als verantwoordelijke, verwerken over u onjuist of misleidend is en wij zullen deze voor u corrigeren. U bent in staat om het overgrote deel van deze informatie zelf op onze Website te corrigeren. Wij raden u aan om, indien mogelijk, zelf de correctie(s) aan te brengen.

U kunt te allen tijde inhoud en persoonlijke informatie op de Website waarvoor u de verantwoordelijke bent corrigeren of verwijderen (zie sectie 3.2). Indien uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet meer op de Website wilt staan, kunt u de informatie bijwerken of verwijderen door in te loggen op uw gebruikersprofiel.

Wanneer uw profiel wordt verwijderd, worden alle gegevens die geassocieerd worden met uw gebruikersprofiel verwijderd, waaronder uw Mastergegevens en beoordelingen op de Website.

Wij behouden ons het recht voor om toegang tot uw profiel te blokkeren en/of uw profiel te verwijderen indien het profiel of de inhoud geassocieerd met uw profiel of uw beoordeling(en) op de Website naar ons oordeel discriminerend, racistisch, van seksuele aard, onethisch, bedreigend, beledigend, intimiderend of anderszins in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten, derden rechten, de Richtlijnen voor gebruikers of niet overeenstemmen met het doel van de Website. Indien we de toegang tot uw gebruikersprofiel blokkeren of uw profiel verwijderen, zullen wij u in kennis stellen van de reden voor het blokkeren of verwijderen van uw profiel door een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van uw account.

9  Wijzigingen in de Policy

Wij kunnen deze Policy te allen tijde wijzigen. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking wanneer we de herziene Policy op de Website plaatsen. U stemt ermee in dat uw verdere gebruik van de Website na geplaatste wijzigingen uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Policy vormt.

10  Vragen over de Website of de Policy

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, neem contact met ons op via: Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5e verdieping 1112 Kopenhagen, Denemarken, CVR-nr.: 30276582, telefoon: +45 8877 7600, e-mail:compliance@trustpilot.com