Privacybeleid

(Versie 11)

Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit beleid vindt u uw privacyrechten en informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren.

Termen die we in dit beleid gebruiken
Als we het hebben over 'Trustpilot', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5e verdieping, DK-1112 Kopenhagen K, de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met ‘website' of 'platform’ bedoelen we alle websites en applicaties van Trustpilot.

Websites van derden
Ons platform bevat links naar andere websites. Dit houdt echter niet in dat we deze websites onderschrijven. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites van derden door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

 • Omdat we een open platform zijn, zijn uw review en Trustpilot-profiel zichtbaar voor alle bezoekers aan ons platform wanneer u een review schrijft. Door op uw profiel te klikken, kunnen dergelijke bezoekers uw land en alle reviews zien die u hebt geschreven, waaronder de locaties en producten die u hebt beoordeeld en de foto's of video's van het product. Als u een Business-gebruiker bent en antwoordt op een review van uw bedrijf, is dat ook te zien op ons platform. Houd er daarom rekening mee dat, afhankelijk van de informatie die u toevoegt aan uw Trustpilot-profiel en de gebruikersnaam die u kiest, u mogelijk niet anoniem bent.

 • Met persoonsgegevens verwijzen we naar alle informatie over een individu dat kan worden geïdentificeerd. Als u een gebruikersaccount bij Trustpilot maakt, een review schrijft, een Business-account maakt namens uw bedrijf of anderszins ons platform gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Contactgegevens: Uw naam en e-mailadres samen met andere contactgegevens die u ons van tijd tot tijd verstrekt.
  • Apparaat- en locatiegegevens: Uw IP-adres, browserinstellingen (het type browser dat u gebruikt, de taal van de browser, de tijdzone) en de locatie.
  • Informatie over uw gebruikersaccount: Uw gebruikersnaam, wachtwoord, foto, locatie en voorkeurstaal.
  • Informatie over uw Business-account: Uw wachtwoord, uw bedrijfsnaam en -domein, en bepaalde informatie die u toevoegt aan uw bedrijfsprofiel, zoals info over de diensten die uw bedrijf aanbiedt.
  • Gebruiks- en profileringsinformatie: Uw zoekgeschiedenis op Trustpilot, hoe u ons platform of door ons verzonden e-mails hebt gebruikt, waaronder hoeveel tijd u hebt besteed op onze site en de functies die u hebt gebruikt, marketingberichten die u hebt geopend en links waarop u hebt geklikt.
  • Informatie over reviews en scores, waaronder:
   • Over welk bedrijf u een review hebt geschreven.
   • Over welk product u een review hebt geschreven.
   • Of u een bedrijfsreview, een locatiereview of een productreview hebt geschreven.
   • De content van uw review en de sterrenscore.
   • De foto's of video's van uw product (als u die hebt toegevoegd aan uw productreview).
   • De locatie van het bedrijf waarvoor u een review hebt geschreven.
   • De datums waarop u uw review hebt geschreven, bewerkt of verwijderd.
   • Uw referentienummer, bestelnummer of een vergelijkbaar nummer (als dat door u of het bedrijf is verstrekt).
   • Indien wij u vragen om informatie of documentatie te verstrekken die uw ervaring verifieert en u stuurt ons deze documentatie, zullen wij de documentatie verzamelen en verwerken voor de doeleinden die in het verzoek worden vermeld.
  • Informatie over weergaven en hoe nuttig uw review is voor anderen: Hoeveel mensen uw review hebben gelezen en hoeveel mensen uw review 'nuttig' vinden. We verzamelen ook informatie als u klikt op 'nuttig' bij de review van iemand anders.
  • Informatie over gerapporteerde reviews en antwoorden op reviews via uw Business-account: Uw naam, bedrijfsgegevens, de informatie in het antwoord op een review, welke review u hebt gerapporteerd, de reden om de review te rapporteren en de datum van het rapporteren.
  • Uw verificatiegegevens:
  • Informatie over of uw gebruikersaccount of bedrijfsdomein is geverifieerd (uw verificatiebadge).
  • Gegevens verstrekt tijdens het verificatieproces voor consumenten en het verificatieproces voor bedrijven:
   • Uw voor- en achternaam.
   • Afbeeldingen van documenten die u hebt ingediend.
   • Het aantal documenten dat u hebt ingediend samen met de datum waarop deze vervallen.
  • Informatie over vragen die u op de website van een bedrijf hebt gesteld:
   • Aan welk bedrijf u een vraag hebt gesteld.
   • Het product waarover u een vraag hebt gesteld.
   • De inhoud van de vraag.
   • De datum waarop u de vraag hebt gesteld.
   • Het antwoord van het bedrijf op de vraag.
  • Gegevens verstrekt via de tool 'Vind reviewer': Met Vind reviewer kunnen bedrijven contact opnemen met reviewers voor meer informatie over hen en hun ervaring. We verzamelen de informatie die u besluit openbaar te maken aan het bedrijf, waaronder, maar niet beperkt tot: uw volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres en referentie-ID.
  • Informatie over uw voorkeuren: De voorkeuren die u hebt ingesteld voor uw account, waaronder specifieke toestemmingen die u hebt gegeven of geweigerd, nieuwsbrieven of soortgelijke voorkeuren voor e-mails, en cookies die uw voorkeuren opslaan.
  • Informatie over communicatie: Hieronder vallen berichten die we van u ontvangen, zoals reviewmeldingen, feedback, hulpverzoeken en vragen per e-mail en andere methoden voor elektronische communicatie, evenals de metadata die aan deze berichten zijn gekoppeld, zoals de tijd en datum.
  • Opgenomen gesprekken: Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken van en naar Trustpilot kunnen worden opgenomen voor trainings-, kwaliteits en compliancedoeleinden. De persoonsgegevens (zoals uw naam en contactgegevens) die tijdens een telefoongesprek worden genoemd, worden digitaal opgeslagen om passende diensten te verstrekken.
  • Informatie van andere voorzieningen, waaronder sociale netwerken: U kunt uw Trustpilot-profiel koppelen aan uw profielen op sociale media, zoals Facebook ('sociaal netwerk'). Doet u dit, dan verzamelen we automatisch bepaalde informatie over u vanaf het sociale netwerk, afhankelijk van de informatie die u hebt toegevoegd aan dat sociale netwerk en de privacyinstellingen voor het delen van deze informatie op dat sociale netwerk. We kunnen de volgende informatie verzamelen:
   • naam en/of gebruikersnaam;
   • e-mailadres;
   • profielfoto;
   • uw sociale connecties.

  Voordat we uw verzoek om uw Trustpilot-profiel te koppelen aan een profiel op een sociaal netwerk uitvoeren, laten we u weten welke informatie we verzamelen via dat sociale netwerk. U kunt uw profiel op het sociale netwerk altijd ontkoppelen van uw Trustpilot-profiel via uw Trustpilot-account. Trustpilot verwijdert dan de unieke ID van uw sociale netwerk en ontkoppelt/verwijdert Trustpilot van uw sociale netwerk. De profielfoto op uw sociale netwerk blijft echter op uw Trustpilot-profiel, tenzij u die wijzigt. Verder bewaren we uw naam en e-mailadres.

  We vragen u geen gevoelige persoonlijke documenten of persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals informatie over uw etnische afkomst, religieuze overtuigingen of gezondheid, of die van anderen.

 • De persoonsgegevens die we verwerken, worden voornamelijk rechtstreeks bij u verzameld. Bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens verstrekt om een account bij ons te maken of wanneer u ons platform gebruikt om een review te schrijven of reviews te beantwoorden.

  Soms ontvangen we informatie over u van derden. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een Trustpilot-account via Facebook, worden de gegevens die we van Facebook ontvangen automatisch ingevuld bij uw account. En wanneer een bedrijf ons vraagt u namens hen een review-uitnodiging te sturen, geeft het bedrijf ons uw naam, e-mailadres en een referentienummer, zoals een bestelnummer of iets dergelijks.

  We genereren of verzamelen bovendien automatisch informatie op uw computer terwijl u onze diensten gebruikt, zoals uw IP-adres, uw locatie, informatie over het apparaat dat en de browser die u gebruikt voor toegang tot Trustpilot, of informatie over uw gebruik en profilering, zoals uw interactie met ons platform of onze marketingberichten.

 • Als u uitnodigingen hebt ontvangen om reviews te schrijven op Trustpilot van bedrijven die onze services gebruiken, of van ons namens deze bedrijven, zijn deze bedrijven de gegevensbeheerders die verantwoordelijk zijn voor deze uitnodigingen en de persoonsgegevens die hieraan zijn gekoppeld. Als u vragen hebt over dergelijke uitnodigingen of gebruik wilt maken van uw rechten ten aanzien van gegevens die op deze wijze zijn gebruikt, neemt u rechtstreeks contact op met de betreffende bedrijven, aangezien wij u niet kunnen helpen.

  Ten aanzien van alle andere persoonsgegevens gekoppeld aan ons platform, zoals informatie die u verstrekt als u een account maakt, een review schrijft of een antwoord verzendt, is Trustpilot A/S de gegevensbeheerder.

 • We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

  • onze services aan u te verstrekken, bijvoorbeeld om uw reviews weer te geven en u toegang te bieden tot uw gebruikersaccount en ons platform, of om u toegang te geven tot het Business-account van uw bedrijf en onze website;
  • u te identificeren als een geregistreerde gebruiker als u inlogt bij ons platform en ons platform opnieuw bezoekt;
  • ons platform en onze services te verbeteren;
  • uw vragen te beantwoorden en klantenservice te bieden;
  • u onze nieuwsbrieven te sturen;
  • ons bezig te houden met verschillende interne bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, fraudemonitoring en -preventie, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren of aanpassen van ons platform en onze diensten, waaronder TrustBoxen, het identificeren van gebruikerstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotionele campagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;
  • ons personeel te trainen en om de kwaliteit te waarborgen, zodat we de kwaliteit van onze services kunnen verbeteren;
  • gebruik te maken van onze eigen wettelijke rechten of onze verplichtingen naleven in verband met juridische claims of voor nalevings-, regelgevende en auditdoeleinden, indien van toepassing. We kunnen bijvoorbeeld informatie bewaren als dat wettelijk verplicht is of als een rechtbank of een regelgevende instantie ons hiertoe verplicht.

  Als u een Trustpilot-gebruikersaccount hebt, kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om:

  • te verifiëren of uw reviews authentiek zijn;
  • u te vragen om meer reviews te schrijven;
  • een bericht door te geven van het bedrijf waarover u een review hebt geschreven of van het bedrijf dat u via ons platform heeft uitgenodigd een service of product te beoordelen;
  • contact met u op te nemen als uw review wordt gemarkeerd door bedrijven of andere gebruikers en, indien nodig, om u te vragen naar documentatie om uw review of ervaring te verifiëren;
  • per e-mail contact met u op te nemen om u te laten weten hoe vaak uw review is gelezen en of andere gebruikers uw review nuttig vinden, of om andere feedback te geven over uw gebruikersaccount of review;
  • de sociale deelfunctie mogelijk te maken, waaronder u de optie geven om met leden van uw netwerk die zowel gebruikers van Trustpilot als gebruikers van één of meer sociale netwerken zijn, te verbinden;
  • weer te geven welke leden van uw sociale netwerken gebruikers zijn van Trustpilot om de geloofwaardigheid van reviews te verhogen en om een betere gebruikerservaring op ons platform te creëren;
  • onze algemene voorwaarden uit te voeren.

  Als u voor uw bedrijf een Business-account hebt op Trustpilot, gebruiken we uw persoonsgegevens ook om:

  • u op de hoogte stellen van een review van uw bedrijf of de producten die u aanbiedt.
  • de legitimiteit van uw antwoorden op reviews te verifiëren;
  • u op de hoogte te stellen wanneer gebruikers feedback geven over uw antwoord op een review of het rapporteren van een review;
  • onze algemene voorwaarden uit te voeren.

  We kunnen de informatie ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we een specifieke kennisgeving doorgeven op het moment van verzameling.

  Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:

  • ons contract met u of uw bedrijf uit te voeren;
  • gebruik te maken van onze eigen wettelijke rechten en onze verplichtingen na te leven, en om een platform voor online reviews te runnen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving;
  • legitieme zakelijke belangen na te streven in relatie tot de exploitatie van onze website en om onze diensten aan u te verstrekken. Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen, doen we dat alleen als de verwerking relevant, toereikend en beperkt is tot wat vereist is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. En natuurlijk mogen onze legitieme belangen geen onredelijke impact hebben op uw eigen rechten en vrijheden.
  • wettelijke vorderingen op te stellen, uit te voeren of om ons hiertegen te verdedigen, indien noodzakelijk.

  In het geval dat u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld door een abonnement te nemen op onze nieuwsbrieven of door akkoord te gaan met bepaalde cookies op uw apparaat, dan kunt u altijd uw toestemming intrekken door de daarvoor bestemde functionaliteit te gebruiken in de functie van het product of door contact met ons op te nemen (zie 'Contact' hieronder). Houd er echter rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons te vragen om de verwerking te beperken. Zie 'Uw rechten' hieronder voor meer informatie.

 • Uw persoonsgegevens op Trustpilot
  We delen uw reviews op ons platform zodat anderen kunnen lezen wat uw ervaring met een bepaald bedrijf was. Als u een review schrijft, kunnen andere gebruikers van ons platform uw gebruikers, uw locatie (land), alle reviews die hebt geschreven (waaronder de locaties en producten die u hebt beoordeeld, en de foto's of video's van de producten) en andere informatie zien die u aan uw openbare profiel hebt gekoppeld. Ze kunnen zien of u andere reviews hebt gemarkeerd als 'nuttig'.

  Houd er rekening mee dat als u uw echte naam hebt geselecteerd als uw gebruikersnaam, anderen weten wie u bent. Wij raden u aan om voorzichtig te zijn bij het kiezen welke informatie u beschikbaar maakt op het platform. Wees u ervan bewust dat afhankelijk van de informatie die u verstrekt, u mogelijk niet anoniem bent.

  Als u een koppeling maakt naar een sociaal netwerk, wordt informatie zoals uw profielfoto, uw naam, geboortejaar en locatie bij benadering verzameld uit uw profiel op het sociale netwerk en wordt deze info gebruikt om u te identificeren op ons platform. Onderworpen aan uw privacyinstellingen en de mate van informatie die beschikbaar is uit het sociale netwerk, kunnen gebruikers van ons platform deze informatie gebruiken om de reviews te zien die u hebt geschreven.

  Als u ervoor hebt gekozen uw anonimiteit te behouden door niet uw naam te gebruiken als uw Trustpilot-gebruikersnaam, houd er dan rekening mee dat informatie uit sociale netwerken uw identiteit volledig of gedeeltelijk kan identificeren. Hierdoor is het mogelijk om te zien welke reviews door u zijn geschreven.

  We laten u zien of uw contacten of vrienden op sociale media ook gekoppeld zijn aan Trustpilot. Dit is alleen voor u zichtbaar. Andere mensen op Trustpilot kunnen uw connecties op sociale netwerken niet zien.

  Uw persoonsgegevens op Trustpilot als u namens uw bedrijf een Business-account maakt
  Als u namens uw bedrijf een Business-account maakt, maken we uw bedrijfsnaam, bedrijfsadres, domein, land en andere informatie openbaar die u aan het openbare profiel van uw bedrijf hebt toegevoegd.

  Wij raden u aan om voorzichtig te zijn bij het bepalen welke informatie u beschikbaar stelt op de website. Wees ervan bewust dat u, afhankelijk van de informatie die u verstrekt, mogelijk persoonsgegevens openbaar maakt.

  Andere informatie die u aan de website hebt toegevoegd, waaronder antwoorden op reviews van gebruikers over uw bedrijf, wordt ook beschikbaar gemaakt aan andere gebruikers van de website.

  Uw persoonsgegevens op voorzieningen die u koppelt aan uw Trustpilot-gebruikersaccount
  Als u uw Trustpilot-account koppelt aan uw profiel op sociale media, worden de door u verstrekte informatie en reviews samen met de door ons verzamelde gegevens over uw gebruik van het platform (zoals het aantal reviews dat u hebt geschreven) gedeeld met en weergegeven via uw profiel op het sociale netwerk. Het privacybeleid van dat netwerk is van toepassing.

  Uw persoonsgegevens gedeeld met andere voorzieningen, websites en bedrijven
  Eén van de voornaamste doelen van Trustpilot is het vergroten van de zichtbaarheid en beschikbaarheid van reviews. Daarom mogen andere voorzieningen reviews weergeven die op ons platform zijn geschreven, waaronder, maar niet beperkt tot de antwoorden van bedrijven op reviews die aan de website zijn toegevoegd. Zo vergroten we het potentiële publiek en de kennis van andere consumenten over Trustpilot en de reviews.

  Dit zijn de categorieën van externe voorzieningen en bedrijven die uw reviews kunnen weergeven samen met uw openbare gebruikersprofiel (of uw antwoorden op reviews over uw bedrijf als u een Business-account hebt op Trustpilot):

  • zoekmachines, waaronder Google en Bing;
  • bedrijven waarover u op Trustpilot een review hebt geschreven;
  • bedrijven die u hebben uitgenodigd een review over een product in te dienen;
  • portals voor consumenten en bedrijven, waaronder prijsvergelijkingswebsites, winkelgidsen, enz;
  • applicatiepartners en -platforms, zoals PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce;
  • andere soortgelijke websites die, volgens Trustpilot, relevant zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar reviews;
  • sociale netwerken.

  Als u een review op Trustpilot schrijft in reactie op een uitnodiging verstuurd door een bedrijf via onze review-uitnodigingsservice, kan dat bedrijf uw review koppelen aan de uitnodiging.

  De documentatie die u ons stuurt om uw ervaring met het bedrijf van de reviews te verifiëren, delen we niet. Als u echter een referentienummer, een bestelnummer of een ander soortgelijk nummer hebt, kunnen we dat doorgeven aan het bedrijf, tenzij u ons vraagt dat niet te doen. Als u informatie verstrekt in een antwoord op een bericht verzonden door een beoordeeld bedrijf via de Vind reviewer-tool, wordt deze informatie ook gedeeld met het bedrijf van de review.

  Uw persoonsgegevens gedeeld met gegevensverwerkers
  We delen uw persoonsgegevens met bepaalde derden (waaronder de dochterondernemingen van Trustpilot, andere bedrijven in de Trustpilot-groep en bedrijven waarmee we voor onze diensten samenwerken) die allerlei verschillende diensten voor ons uitvoeren ter ondersteuning van de technische werking van ons platform en het leveren van onze services ('gegevensverwerkers'). Deze derden zijn verwerkers van de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de verwerkers. Uit deze overeenkomsten volgt dat ze uitsluitend in overeenstemming met onze instructies moeten handelen. Door dit beleid te aanvaarden, geeft u ons toestemming om instructies te geven aan de verwerkers om gegevens te verwerken in overeenstemming met dit beleid en ten behoeve van het gebruik van het platform.

  We hebben controles om ervoor te zorgen dat de verwerkers redelijke technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de informatie onopzettelijk of illegaal wordt vernietigd, verloren raakt of wordt aangetast en om te voorkomen dat de informatie wordt bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt wordt of op andere manieren wordt verwerkt in strijd met gegevensbeschermingswetgeving.

  Enkele van deze gegevensverwerkers en externe voorzieningen bevinden zich in andere landen dan waar u gevestigd bent. Deze landen kunnen andere of minder strikte normen voor gegevensbescherming hebben. Echter, onderworpen aan de plaatselijke wetgeving in deze landen, waarborgen we dat de vereiste beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw gegevens te beschermen, ongeacht de locatie. Hiervoor maken we gebruik van een combinatie van passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen. Verder werken we met de vereiste wettelijke contracten om deze maatregelen te ondersteunen. We verzenden bijvoorbeeld de persoonsgegevens van Europese gebruikers alleen naar plekken buiten de Europese Economische Ruimte als het land een door de Europese Commissie goedgekeurde methode voor de validatie van de overdracht hanteert.

  Overige bekendmakingen
  In aanvulling op het bovenstaande delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

  • Om te voldoen aan wetten of om te reageren op vorderingen, gerechtelijke procedures (waaronder, maar niet beperkt tot dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) en verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
  • Om samen te werken met regelgevende instellingen en overheidsinstanties in verband met onderzoek of doorverwezen rechtszaken.
  • Aan derden als onderdeel van de uitvoering van onze algemene voorwaarden voor gebruikers, richtlijnen voor reviewers, algemene voorwaarden voor Business en de richtlijnen voor bedrijven.
  • Aan derden om onze activiteiten of die van onze aangesloten bedrijven te beschermen.
  • Aan derden om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze aangesloten bedrijven, u of anderen te beschermen.
  • Aan derden om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om schade die we kunnen oplopen te beperken.
  • Aan derden zodat we kunnen onderzoeken, voorkomen of actie kunnen ondernemen ten opzichte van vermeende of daadwerkelijke verboden activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot fraude en misbruik van ons platform.
  • Aan derden in het geval van een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van het gehele of een deel van ons bedrijf of onze activa (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).
 • We bewaren uw gegevens slechts zolang we die nodig hebben of zolang wettelijk wordt vereist. Dit hangt af van waarom dit is verzameld en of we een wettelijke reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om een contract tussen ons na te komen, een door u aangevraagde dienst uit te voeren, te voldoen aan wettelijke vereisten of voor onze legitieme belangen). Wanneer we geen geldige reden meer hebben om uw gegevens te bewaren, verwijderen we die of maken we ze anoniem, zodat u niet kunt worden geïdentificeerd. We behandelen gegevens op basis van waarvoor ze worden gebruikt. Maar u kunt uw persoonsgegevens altijd verwijderen of ons vragen dit te doen (zie 'Uw rechten' hieronder).

  Persoonlijke gegevens die u verstrekt, waaronder uw reviews, worden bewaard zolang u een Trustpilot-account hebt, of zolang als nodig is om u van onze diensten te voorzien. Als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount te verwijderen, worden uw volgende gegevens bewaard: uw naam, e-mailadres en de datum waarop uw account is verwijderd. Wij behouden die gegevens gedurende drie jaar. In sommige gevallen (zelfs als u uw Trustpilot-account verwijdert) bewaren we bepaalde informatie als dat wettelijk vereist is of als we gedegen legitieme belangen hebben om die te bewaren. We kunnen bepaalde gegevens gedurende langere perioden bewaren onder meer om beveiligingsredenen, om fraude en platformmisbruik te voorkomen, om wettelijke of regelgevende vereisten na te leven en om onze legitieme zakelijke belangen te verdedigen.

  Persoonsgegevens die we ontvangen van bedrijven die onze geautomatiseerde diensten gebruiken om u een review-uitnodiging te sturen, worden drie jaar lang bewaard.

 • De veiligheid van uw persoonsgegevens staat bij ons voorop. Wij nemen diverse organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een volledig veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via het platform zijn mogelijk niet gecodeerd. Daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

  We werken er altijd aan onze beveiligingspraktijken en -beleidsregels te verbeteren en we zullen deze informatie bijwerken naarmate deze praktijken zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

 • We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze services te leveren, optimaliseren, personaliseren en analyseren, alsmede voor advertenties.

  We hanteren een combinatie van cookies en andere technologieën, zoals pixels en volgcodes, om informatie te verzamelen die we gebruiken conform de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

  Wat is een cookie?
  Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer of apparaat wordt opgeslagen op verzoek van de websites die u bezoekt of de applicaties die u gebruikt. Cookies registreren uw voorkeuren en instellingen, wat ons de informatie geeft die we nodig hebben om u de meest consistente en relevante ervaring te bieden. We gebruiken cookies ook om experimenten of nieuwe verbeteringen te testen, om bij te houden hoe u onze diensten gebruikt en om na te gaan of ze effectief waren.

  Cookies op onze website kunnen worden geplaatst door ons, door derden waarmee we samenwerken of door onafhankelijke derden, zoals adverteerders.

  Wat zijn pixels?
  Pixels zijn kleine, transparante afbeeldingsbestanden op een webpagina of in een e-mail. We gebruiken ze om na te gaan hoe u onze diensten gebruikt, waaronder marketingberichten.

  Wat zijn volgcodes?
  Volgcodes zijn codefragmenten die zijn toegevoegd aan de pagina om variabelen te meten, zoals bezoeken en interacties. We gebruiken volgcodes om meer informatie te verzamelen over wat u met onze services doet, welke advertenties u ziet en hoe u in het algemeen ons platform gebruikt.

  Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie en voor de soorten cookies en soortgelijke technologieën die we gebruiken.

 • Als u een Trustpilot-gebruikersaccount hebt, kunt u de belangrijkste persoonsgegevens van uw profiel altijd bekijken, bewerken, downloaden of verwijderen door in te loggen bij uw account. Hier kunt u ook de voorkeuren voor uw e-mailabonnement beheren.

  Hier kunt u ook de voorkeuren voor uw e-mailabonnement beheren. U hebt ook rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die we over u hebben. Voor deze rechten kunnen beperkingen gelden, bijvoorbeeld als vanwege de uitvoering van uw verzoek persoonsgegevens van anderen worden onthuld, als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk moeten bewaren of als we legitieme belangen hebben om deze informatie te bewaren. Als u zorgen hebt die niet zijn opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over hoe u dat aanpakt, gaat u naar de sectie Privacy van ons Support Center.

  Uw persoonsgegevens bekijken en downloaden
  Als u een Trustpilot-gebruikersaccount hebt, kunt u inloggen en informatie over uw account downloaden, waaronder uw reviews. Voor meer informatie over hoe u dat aanpakt, gaat u naar de sectie Privacy van ons Support Center.

  Als u een Business-account hebt op Trustpilot of als u helemaal geen account hebt, stuurt u een e-mail naar privacy@trustpilot.com om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens.

  Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
  Als de persoonsgegevens die we van u hebben niet kloppen of misleidend zijn, als uw persoonsgegevens zijn veranderd of als u geen onderdeel meer wilt zijn van het platform, kunt u de gegevens zelf corrigeren, bewerken of verwijderen via uw Trustpilot-gebruikersaccount. U kunt ook altijd via een e-mail aan privacy@trustpilot.com vragen of uw gegevens kunnen worden gecorrigeerd of verwijderd.

  Zie 'Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens' voor meer informatie over het verwijderen van uw gegevens.

  Andere rechten
  Behalve de bovenstaande rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (vooral in het geval dat we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, zoals de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing).

  In die gevallen dat we u om toestemming hebben gevraagd, kunt u uw toestemming altijd weer intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door de functionaliteit te gebruiken in de betreffende productfunctie of door contact met ons op te nemen (zie 'Contact' hieronder). Als u Trustpilot vraagt uw toestemming in te trekken om uw gegevens te verwerken, heeft dat geen gevolgen voor verwerking die tot op dat moment al heeft plaatsgevonden.

 • In deze paragraaf vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen over consumenten in Californië en de rechten die ze hebben uit hoofde van de California Consumer Privacy Act (CCPA).

  Als u meer informatie wilt over de persoonsgegevens die we in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld, gaat u hierboven naar 'Persoonsgegevens die we verzamelen'. We verzamelen deze informatie voor de zakelijke en commerciële doeleinden die hierboven worden beschreven in 'Waarom en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken'. We delen deze informatie met de categorieën derden die hierboven worden beschreven in 'Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens'.

  Uit hoofde van de CCPA hebt u de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die we over u bewaren:

  • het recht om te worden geïnformeerd;
  • het recht om verwijdering aan te vragen;
  • het recht om u uit te schrijven;
  • het recht op openbaarmaking;
  • het recht op gelijke diensten en prijzen (geen discriminatie).

  We zetten ons in om uw privacyrechten te waarborgen, waaronder de rechten die u uit hoofde van de CCPA hebt.

  In overeenstemming met de richtlijnen uit de CCPA discrimineren we u niet als u gebruikmaakt van uw rechten uit de CCPA. U kunt conform uw rechten uit de CCPA een verzoek indienen door per e-mail contact met ons op te nemen (privacy@trustpilot.com) of door ons aan te schrijven via de contactgegevens hieronder. We verifiëren uw verzoek met behulp van de informatie in uw account, waaronder het e-mailadres. Consumenten in Californië kunnen ook een bevoegde vertegenwoordiger aanwijzen die namens hen deze rechten uitoefent.

  U kunt u afmelden voor de verkoop van uw persoonsgegevens aan derden. De CCPA hanteert een zeer ruime definitie van verkoop, bijvoorbeeld het doorgeven van persoonsgegevens aan een ander bedrijf of een derde zonder winstoogmerk. Trustpilot verkoopt uw gegevens nooit om winst te maken. Maar in die gevallen dat we deze verzenden aan onze partners om bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties weer te geven of onze service te verbeteren, valt dat gebruik onder de uitgebreide definitie van een 'verkoop' onder de CCPA. We houden ons alleen bezig met deze gegevensoverdracht als we ervan overtuigd zijn dat dit voor u zal leiden tot een betere ervaring, een hogere kwaliteit van de service of content waarvoor u mogelijk belangstelling hebt.

  U kunt zich altijd afmelden voor praktijken die ertoe kunnen leiden dat uw persoonsgegevens worden verkocht. Als u uw privacyvoorkeuren wilt beheren en u wilt afmelden voor de verkoop van uw persoonsgegevens, maakt u gebruik van de functies om u af te melden op onze speciale site Mijn gegevens niet verkopen. U kunt ook per e-mail (privacy@trustpilot.com) contact met ons opnemen of per post via de onderstaande contactgegevens.

 • Ons platform is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van deze kinderen. Als u ontdekt dat een kind van jonger dan 16 jaar ons diens persoonsgegevens heeft doorgegeven, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactinformatie.

 • We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Omdat wetten, voorschriften en normen binnen de sector veranderen, zijn zulke aanpassingen soms nodig. Ook veranderen we soms onze services of bedrijfsactiviteiten. We publiceren de veranderingen op deze pagina en raden u aan ons privacybeleid te lezen om op de hoogte te blijven.

  Als we wijzigingen doorvoeren die uw privacyrechten op wezenlijke wijze veranderen, ontvangt u een aanvullende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of ons platform. Uw doorlopende gebruik van ons platform of onze diensten na publicatie of de kennisgeving over de aanpassingen aan het beleid, houdt in dat u het bijgewerkte beleid aanvaardt en hiermee akkoord gaat.

 • Ons doel is om deze informatie zo duidelijk en transparant mogelijk te maken. Maar als u nog steeds vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens verwerken of als u gebruik wilt maken van uw rechten uit dit beleid, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming op privacy@trustpilot.com.

  We zijn per post bereikbaar op:

  Trustpilot A/S,
  Pilestraede 58, 5e verdieping
  1112 Kopenhagen K
  Denemarken
  CVR-nummer: 30276582

  Als na contact met ons uw klacht niet is opgelost, zijn er nog andere opties. U kunt bijvoorbeeld altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals het Deense agentschap voor gegevensbescherming. U leest meer hierover in de sectie Privacy van ons Support Center.

  U vindt ook andere hulpbronnen over gegevensprivacy in ons Support Center.

Terug naar boven