Privacybeleid

(Versie 8.0)

Wanneer u een review op Trustpilot schrijft of op een andere manier onze Website gebruikt, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u. Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over 'Trustpilot', 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we Trustpilot A/S en onze partners. We gebruiken ook "Policy" om te verwijzen naar dit privacybeleid en "Website" om naar onze applicaties en alle websites van Trustpilot te verwijzen, zoals nl.trustpilot.com, dk.trustpilot.com, de.trustpilot.com etc.

Trustpilot A/S is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens - wat we verzamelen en waar we ze voor gebruiken

1.1 Mastergegevens

Wanneer u een profiel aanmaakt of uw eerste review op de Website schrijft, zullen we automatisch een persoonlijke account voor u aanmaken op Trustpilot ("Account") en de volgende persoonsgegevens over u verzamelen (de "Mastergegevens"):

 • Uw gebruikersnaam (deze zal openbaar zijn),

 • Uw veilig gecodeerde wachtwoord,

 • Uw e-mailadres, en

 • Uw locatie en land.

Deze informatie is verplicht, wat betekent dat het niet mogelijk is om zonder deze informatie een review op de Website te schrijven.

U kunt ervoor kiezen om meer persoonsgegevens aan uw profiel toe te voegen. De aanvullende gegevens die u kunt toevoegen, zijn uw naam, een profielbeschrijving, foto, geslacht, stad, en taal. Deze aanvullende informatie zal deel uitmaken van uw openbare profiel en zal ook deel uitmaken van de Mastergegevens.

Trustpilot is een open reviewplatform en wanneer we uw review weergeven, koppelen we deze aan uw profiel zodat mensen kunnen zien wie de review heeft geschreven. Houd er daarom rekening mee dat, afhankelijk van de informatie die u toevoegt aan uw profiel en de gebruikersnaam die u kiest, u mogelijk niet anoniem bent.

1.2 Informatie in reviews en ratings

Wanneer u een review over een bedrijf schrijft, verzamelen we ook de informatie die u opneemt in uw review. Dit omvat:

 • Welk bedrijf u beoordeelt

 • De soort koop- of service-ervaring waarover uw review gaat (zie de definitie van "Service-ervaring" en “Product” in onze Gebruiksrichtlijnen)

 • De titel en inhoud van uw review

 • De locatie van uw Service-ervaring

 • Uw review van uw Service-ervaring bij het bedrijf (1-5 sterren)

 • Uw review van het Product (1-5 sterren)

 • De datum van uw review en, indien u uw review bijwerkt, de datum waarop deze werd bijgewerkt

 • Een referentienummer of order-ID (indien u of het bedrijf er een verstrekt)

Indien wij u vragen om informatie of documentatie te verstrekken die uw Service-ervaring verifieert en u stuurt ons dergelijke documentatie, zullen wij de documentatie verzamelen en verwerken voor het/de doeleinde(n) vermeld in het verzoek.

Deel alstublieft geen gevoelige persoonlijke documenten of informatie met ons, noch over uzelf, noch over anderen.

1.3 Informatie over aantal weergaven, vind-ik-leuks en hoe nuttig uw review voor anderen is

Wanneer u een review op onze Website schrijft, kunnen mensen laten zien dat zij uw review nuttig vinden, bijvoorbeeld door 'het leuk te vinden', en wij verzamelen deze informatie. We verzamelen ook informatie over hoeveel mensen uw review hebben gelezen. We volgen niet de identiteit van mensen die niet zijn ingelogd en de reviews lezen, maar we verzamelen wel gegevens over het aantal consumenten dat uw review heeft gelezen. Als u de review van iemand anders "leuk" vindt, zullen wij die informatie ook verzamelen.

1.4 Meldingen

Als u ons op de hoogte stelt van een review waarvan u denkt dat die in strijd is met onze gebruiksrichtlijnen, verzamelen wij de informatie die u in uw kennisgeving aan ons verstrekt. Dit kan onder meer zijn van welke review u ons op de hoogte hebt gesteld, de reden voor uw melding, de datum van uw melding, etc.

1.5 Informatie uit andere diensten, waaronder sociale netwerken zoals Facebook

U kunt uw Trustpilot-profiel koppelen aan uw profiel op sociale netwerken, bijvoorbeeld Facebook en Google+ ("Socia(a)l(e) Netwerk(en)"). Wanneer u gebruikmaakt van deze optie, verzamelen wij automatisch geselecteerde informatie over u uit Sociale Netwerken. De informatie die wij verzamelen is afhankelijk van welke informatie u beschikbaar hebt gesteld op die Sociale Netwerken en uw privacyinstellingen voor het delen van dergelijke informatie op de Sociale Netwerken. Afhankelijk van uw instellingen en selectie, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Naam en/of gebruikersnaam

 • E-mailadres

 • Profielfoto

 • Wie uw sociale verbindingen zijn

Wanneer u een verzoek doet om uw Trustpilot-profiel te verbinden met een Sociaal Netwerk-profiel, zult u worden geïnformeerd over de informatie die wij verzamelen uit het Sociale Netwerk in kwestie. U zult deze informatie ontvangen voordat uw verzoek is uitgevoerd.

U kunt ervoor kiezen om uw Sociale Netwerkprofiel te ontkoppelen van uw Trustpilot-profiel via uw Account. Op dit punt verwijdert Trustpilot uw unieke ID voor het sociale netwerk en ontkoppelt/verwijdert Trustpilot van uw Sociale Netwerk. Uw profielfoto van uw Sociale Netwerkprofiel blijft op uw Trustpilot-profiel staan.

1.6 Cookies

Onze Website gebruikt cookies. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker, en worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Lees hieronder meer over welke cookies de Website gebruikt en voor welke doeleinden (in 8).

1.7 Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer en uw browserinstellingen. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser die u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van de Website. We gebruiken het IP-adres ook om uw locatie in te schatten (op stadsniveau) en zodat we weten welke delen van onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website.

1.8 Nieuwsbrieven en gegroepeerde e-mails

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrieven, gegroepeerde e-mails of soortgelijke communicaties te ontvangen (wij verzamelen uw naam, e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren). Als u onze nieuwsbrieven, gegroepeerde e-mails of soortgelijke communicaties niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door in te loggen op uw Account en uw e-mailinstellingen te wijzigen of u kunt contact met ons opnemen via privacy@trustpilot.com.

1.9 Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij zullen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om:

 • onze diensten aan u aan te bieden, waaronder het weergeven van uw reviews en het toegang bieden tot uw profiel en onze Website;

 • u te identificeren als een geregistreerde gebruiker wanneer u inlogt op de Website en terugkeert naar de Website;

 • de legitimiteit van uw reviews te verifiëren;

 • de Website en onze diensten te verbeteren;

 • u aan te sporen om meer reviews te schrijven;

 • uw vragen te beantwoorden en gerelateerde klantenservice te bieden;

 • u een bericht door te geven van het bedrijf dat u hebt gereviewd of het bedrijf - - dat u heeft uitgenodigd om een product via de website te reviewen;

 • contact met u op te nemen indien uw review wordt gemarkeerd door andere gebruikers of bedrijven en, indien nodig, om u te vragen naar documentatie om uw review of ervaring te verifiëren;

 • u onze nieuwsbrieven te sturen;

 • u in kennis te stellen in het geval andere gebruikers uw review behulpzaam vinden of anderszins feedback geven over uw review;

 • de sociale deelfunctie te faciliteren, waaronder u de optie geven om met leden van uw netwerk die zowel gebruikers van Trustpilot als gebruikers van één of meer Sociale Netwerken zijn, te verbinden;

 • weer te geven welke leden van uw Sociale Netwerken gebruikers zijn van Trustpilot om de geloofwaardigheid van reviews te verhogen en om een betere gebruikerservaring op onze Website te creëren;

 • ons bezig te houden met verschillende interne bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, fraudemonitoring en -preventie, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren of aanpassen van de Website of onze diensten, waaronder TrustBoxen, het identificeren van gebruikerstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotionele campagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;

 • te voldoen aan de juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties, relevante branchenormen en ons interne beleid;

 • onze Algemene Voorwaarden te handhaven;

 • de activiteiten van ons bedrijf of die van onze aangesloten bedrijven te beschermen;

 • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die/dat van onze aangesloten bedrijven, u of anderen te beschermen;

 • ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we kunnen oplopen te beperken;

We zullen de informatie ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we een specifieke kennisgeving uitbrengen op het moment van verzameling.

1.10 Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:

 • ons contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);

 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG) en een online reviewplatform te beheren in overeenstemming met, bijvoorbeeld, de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken, de ICPEN-richtlijnen voor onlinereviews en goedkeuringen, de richtlijn consumentenbescherming tegen oneerlijke handelspraktijken 2008, de richtsnoeren van de mededingings- en marktautoriteit over online reviews en goedkeuringen, de Deense richtlijnen van de ombudsman voor de publicatie van gebruikersreviews, de Deense wet op de marketingpraktijken, enz.;

 • onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG);

 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).

Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

In die beperkte omstandigheden waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG), bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons te vragen om de verwerking te beperken. Zie hieronder, onder 13, voor meer informatie.

Als u meer informatie wilt over onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming - zie 14 hieronder.

2. Onthulling van persoonsgegevens

2.1 Onthulling van persoonsgegevens op de Website

Wij zijn een open reviewplatform en we delen uw review op onze Website zodat anderen kunnen lezen over uw ervaringen met een specifiek bedrijf. Wanneer u een review schrijft, zullen wij uw review, uw gebruikersnaam, uw locatie en land en andere informatie waarvan u hebt gekozen om ze te verbinden met uw publieke profiel bekendmaken. Vergeet niet dat als u uw naam als uw gebruikersnaam hebt gebruikt, dit uw identiteit geheel of gedeeltelijk kan onthullen - tenzij u een pseudoniem gebruikt.

Wij raden u aan om voorzichtig te zijn bij het bepalen welke informatie u beschikbaar stelt op de Website, en wees ervan bewust dat afhankelijk van de informatie die u verstrekt, u wel of niet anoniem bent.

Mastergegevens en overige informatie
Wanneer u een review op onze Website schrijft en een Account aanmaakt, zijn uw gebruikersnaam, review, foto, locatie en het aantal reviews dat u hebt geschreven zichtbaar op de Website. De bedrijven die u beoordeelt kunnen ook informatie ontvangen over uw review .

Geolocatie
Wanneer u een review schrijft op de Website gebruiken wij het IP-adres van uw computer (zie sectie 1.7 van de Policy hierboven) om uw locatie te bepalen volgens de dichtstbijzijnde stad. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan andere gebruikers van de Website.

Reviews die u nuttig vond
Wanneer u andere reviews nuttig vindt (door ze "leuk te vinden"), kunnen andere gebruikers van onze website de reviews(s) zien die u "leuk" vond.

Sociale Netwerken
Indien u een koppeling maakt naar een Sociaal Netwerk, zal informatie zoals uw profielfoto, uw naam, geboortejaar en locatie bij benadering worden verzameld uit uw Socialenetwerkprofiel en gebruikt worden om u te identificeren op de Website. Onderworpen aan uw privacyinstellingen en de mate van informatie die beschikbaar is uit het Sociale Netwerk, kunnen gebruikers van de Website deze informatie gebruiken om te zien welke reviews u hebt geschreven.

Als u ervoor hebt gekozen om uw anonimiteit te behouden door een pseudoniem te gebruiken als uw Trustpilot-gebruikersnaam, wees er dan van bewust dat informatie uit Sociale Netwerk(en) uw identiteit volledig of gedeeltelijk kan identificeren en het mogelijk kan maken om te zien welke reviews door u zijn geschreven.

Indien uw contacten of vrienden (gezamenlijk aangeduid als "Connecties") op het Sociale Netwerk ook gekoppeld zijn aan Trustpilot, geven wij op de Website weer hoe u gekoppeld bent aan deze Connecties via het Sociale Netwerk. Dit is alleen voor u zichtbaar. Andere mensen op Trustpilot kunnen uw Connecties van Sociale Netwerken niet zien.

2.2 Onthulling op diensten waaraan u uw profiel koppelt

Als u ervoor kiest om uw Trustpilot-profiel te koppelen aan uw profiel op een Sociaal Netwerk, zullen informatie en reviews die door u op de Website zijn geplaatst of gegevens die door ons zijn verzameld over uw gebruik van de dienst op de Website (bv. het aantal reviews dat u hebt geschreven), worden gedeeld met en weergegeven in verband met uw profiel op het Sociale Netwerk en zullen deze onderworpen zijn aan het privacybeleid van het Sociale Netwerk.

2.3 Onthulling aan andere diensten, websites en bedrijven

Eén van de voornaamste doelen van Trustpilot is het vergroten van de zichtbaarheid en beschikbaarheid van reviews op de Website. Wij verlenen andere diensten daarom de toestemming om reviews gecreëerd op de Website weer te geven. Dit vergroot het potentiële publiek van uw reviews.

De categorieën van diensten van derden en bedrijven die uw review(s) samen met uw openbare gebruikersprofiel kunnen tonen, zijn:

 • Zoekmachines, waaronder Google en Bing

 • Bedrijven beoordeeld op Trustpilot

 • Bedrijven die u hebben uitgenodigd om een product te beoordelen

 • Consumentenportalen en bedrijfsportalen, waaronder prijsvergelijkingswebsites, winkelgidsen etc.

 • Applicatiepartners en -platforms, zoals Prestashop, Magento, Shopify, WooCommerce

 • Andere soortgelijke websites die, volgens Trustpilot, relevant zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar reviews.

 • Facebook "Als uw review is gedeeld op het Sociale Netwerk"

Zodra u uw review indient, wordt deze gepubliceerd op de Website. Dit betekent dat de volgende informatie wordt vrijgegeven:

 • Uw review(s), (zie 1.2 hierboven)

 • Uw gebruikersnaam en de aanvullende gegevens die u kiest om toe te voegen aan uw profiel, zoals uw naam, een profielbeschrijving, foto, geslacht, stad, locatie, land en taal.

Als u een review op Trustpilot schrijft in reactie op een uitnodiging verstuurd door een bedrijf, via onze review-uitnodigingsservice, kan het bedrijf dat u heeft uitgenodigd uw review koppelen aan de uitnodiging.

Indien wij uw review moeten verifiëren, zullen wij contact met u opnemen en vragen naar documentatie die aantoont dat u een koop- of service-ervaring heeft gehad met het bedrijf dat u heeft beoordeeld. Wij raden u daarom aan om dergelijke documentatie tot 12 maanden na uw review te bewaren. Het soort documentatie dat u ons zou moeten sturen kunt u hier raadplegen.

Wij delen de documentatie die u ons stuurt niet met het beoordeelde bedrijf. Als u echter een referentienummer of een order-ID heeft, kunnen we dat doorgeven aan het bedrijf, tenzij u ons vraagt dat niet te doen.

2.4 Overige onthullingen

In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens onthullen aan de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

 • Om derden leveranciers, consultants en andere serviceproviders toestemming te geven om diensten namens ons uit te voeren.

 • Aan dochterondernemingen van Trustpilot en andere bedrijven binnen de groep van bedrijven van Trustpilot.

 • Om te voldoen aan wetten of om te reageren op vorderingen, gerechtelijke procedures (inclusief maar niet beperkt tot dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) en verzoeken van openbare en overheidsinstanties.

 • Om samen te werken met regelgevende instanties en overheidsinstanties, inclusief maar niet beperkt tot Trading Standards, de mededingingsautoriteit in het Verenigd Koninkrijk, de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten en de Deense ombudsman, in verband met onderzoeken of casusverwijzingen.

 • Aan derde partijen in verband met het handhaven van onze Algemene Voorwaarden en Richtlijnen.

 • Aan derde partijen om onze activiteiten of die van onze aangesloten bedrijven te beschermen.

 • Aan derde partijen om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om schade die we kunnen oplopen te beperken.

 • Aan derde partijen zodat we kunnen onderzoeken, voorkomen of actie kunnen ondernemen ten opzichte van vermeende of daadwerkelijke verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude en misbruik van onze Website.

 • Aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van het gehele of een deel van ons bedrijf of onze activa (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

3. Verantwoordelijke voor uw informatie

3.1 Informatie waarvoor wij de verantwoordelijke zijn

Wij zijn de verantwoordelijke van de Mastergegevens die u invoert om een profiel aan te maken en te beheren, wat bestaat uit, maar niet beperkt is tot uw naam, wachtwoord, e-mailadres en locatie, evenals de registratie van uw IP-adres.

Wij zijn ook de verantwoordelijke van de informatie die is vrijgegeven aan andere diensten (zie 2.3). De gegevensbeschermingswetgeving van Denemarken is van toepassing op onze verzameling van uw gegevens.

3.2 Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent

U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft op de Website, en voor de persoonsgegevens die worden bekendgemaakt wanneer u uw profiel op de Website koppelt aan uw Sociale Netwerkprofiel(en).

4. Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de onze.

5. Bewerkers van en overdracht van persoonsgegevens buiten de EU

Wij gebruiken externe bedrijven voor de technische uitvoering van de Website en onze diensten. Deze bedrijven zijn bewerkers voor de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Door deze Policy te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat we toestaan dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent ook worden verwerkt door deze verwerkers.

We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de verwerkers en uit deze overeenkomsten volgt dat ze uitsluitend in overeenstemming met onze instructies moeten handelen. Door deze Policy te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om instructies te geven aan de verwerkers om gegevens te verwerken in overeenstemming met de Policy en ten behoeve van het gebruik van de Website.

De bewerkers hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie onopzettelijk of illegaal wordt vernietigd, verloren raakt of wordt aangetast en om te voorkomen dat de informatie wordt bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt wordt of op andere manieren wordt verwerkt in strijd met gegevensbeschermingswetgeving.

Op uw verzoek - en mogelijk in ruil voor een vergoeding tegen de toepasselijke uurtarieven van de bewerkers, die te allen tijde gelden voor dergelijk werk - dienen de bewerkers u voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Sommige van deze bewerkers en derden diensten bevinden zich buiten de Europese Unie, zoals in de Verenigde Staten. U geeft ons toestemming om bewerkers te gebruiken in onbeveiligde derde landen, op voorwaarde dat er een juridisch kader bestaat dat de overdracht van uw persoonsgegevens regelt en een adequate bescherming hiervoor biedt, bijvoorbeeld inden de verwerker onderdeel is van het EU-VS Privacy Shield framework.

6. Gegevensbewaring

We bewaren de Mastergegevens en andere persoonsgegevens die u verstrekt, inclusief uw reviews, zolang u een Account heeft of indien nodig om u onze diensten te leveren. Als u ervoor kiest om uw Account te verwijderen, worden al uw reviews ook verwijderd. We zullen deze informatie op uw verzoek verwijderen en we zullen alleen een log opslaan met de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en de datum van verwijdering van uw Account. Wij behouden die gegevens voor 3 jaar. Alle andere gegevens zullen worden verwijderd.

Als u onze Website alleen gebruikt voor het zoeken naar beoordeelde bedrijven, zullen wij uw gegevens bewaren en uw Account open houden totdat u besluit uw Account te sluiten. In sommige

gevallen, zelfs als u uw account sluit, kiezen we ervoor om bepaalde informatie (bijvoorbeeld bezoeken aan onze website) te behouden in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm.

7. Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

Raadpleeg onze beveiligingsprocedures voor meer informatie over onze huidige praktijken en ons beleid met betrekking tot beveiliging en andere informatie. We werken er altijd aan onze beveiligingspraktijken te verbeteren en we zullen deze informatie bijwerken naarmate deze praktijken zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

8. Cookies

De Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”). Door gebruik te maken van onze Website, aanvaardt u dat we Cookies gebruiken, zoals hieronder beschreven.

8.1 Welke soorten Cookies gebruiken we?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die de Website plaatst op de harde schijf van uw computer, uw tablet of uw smartphone. Houd er rekening mee dat HTML5 Web Storage heeft geïntroduceerd die van dezelfde aard is als cookies, en dat we die daarom als volgt beschouwen als een cookie.

Cookies bevatten informatie die de Website gebruikt om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker.

We gebruiken sessiecookies, permanente cookies, HTML5 sessionStorage en HTML5 localStorage sessiecookies en HTML5 sessionStorage-objecten zijn tijdelijk van aard en worden verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies zijn duurzaam van aard en worden bewaard en opgeslagen op uw computer totdat ze worden verwijderd. Permanente cookies verlopen of verwijderen zichzelf na een bepaalde tijdsperiode, welke wordt ingesteld per cookie, maar worden vernieuwd iedere keer wanneer u de Website bezoekt. HTML5 localStorage-objecten zijn permanent van aard en blijven op uw computer staan ​​totdat ze worden verwijderd.

8.2 Waar gebruiken we Cookies voor?

Wij gebruiken Cookies voor:

Het genereren van statistieken
Het meten van Websiteverkeer zoals het aantal bezoeken aan de Website, uit welke domeinen de bezoekers komen, welke pagina's zij bezoeken op de Website en in welke geografische gebieden de bezoekers zich bevinden.

Het bewaken van de prestatie van de Website en uw gebruik van onze Website
Het monitoren van de prestatie van de Website, onze applicaties en TrustBoxen en de manier waarop u onze Website, applicaties en TrustBoxen gebruikt.

Authenticatie en verbetering van de functionaliteit van onze Website
Het optimaliseren van uw ervaring met de Website, waaronder het onthouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u terugkeert naar de Website, en het onthouden van informatie over uw browser en voorkeuren (bv. wat uw voorkeurstaal is).

U koppelen aan Sociale Netwerken
Wij bieden u de mogelijkheid om te koppelen met Sociale Netwerken, zoals Facebook.

Kwaliteitsborging
Het verzekeren van de kwaliteit van de reviews en het voorkomen van misbruik of afwijkingen met betrekking tot het schrijven van reviews en het gebruikmaken van de Website.

Gerichte advertenties
Het weergeven van relevante advertenties op de Website, waaronder op interesse gebaseerde advertenties, die volgens ons interessant zijn voor u. Wij gebruiken derde partijen om deze advertenties aan te bieden wanneer u de Website en andere websites bezoekt. Deze derde partijen kunnen gebruikmaken van alleen Cookies of Cookies met web beacons of andere trackingtechnologieën om informatie over uw gebruik van onze Website en andere websites.

8.3 Derden cookies

Cookies van derde partijen worden ingesteld door websites van derden - niet onze Website. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen de volgende cookies van derden worden ingesteld:

Facebook-cookies, ingesteld wanneer u zich aanmeldt op onze website met Facebook

Google-cookies, ingesteld wanneer u zich aanmeldt op onze website met Google

Google AdSense-cookies, ingesteld bij het weergeven van relevante gerichte advertenties op onze website. Sommige cookies worden ingesteld als DoubleClick, wat onderdeel is van Google

Hotjar localStorage, ingesteld voor het beheren van hoe en wanneer enquêtes worden weergegeven. Lees hier meer.

8.4 Verwijdering van cookies

U kunt de cookies die al op uw apparaat staan, verwijderen. U kunt meestal cookies verwijderen uit het gedeelte Privacy of Geschiedenis, beschikbaar via het menu Instellingen of Opties in de browser. In de meeste browsers kan hetzelfde menu worden bereikt via de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+Del of Command+Shift+Del als u op een Mac werkt.

Echter, let op dat als u geen Cookies accepteert op onze Website, u ongemakken kunt ervaren tijdens uw gebruik van de Website, en u sommige functies wellicht niet kunt gebruiken.

9. Toegang tot en inzicht in de persoonsgegevens die we over u hebben

Als u een Account hebt op Trustpilot, kunt u inloggen op uw Account en zien welke informatie we over u hebben, inclusief uw reviews, en waarom we die informatie hebben. U kunt er hier meer over lezen.

Als u geen Account hebt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@trustpilot.com en informatie over uw persoonsgegevens opvragen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u laten weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, hoe wij de informatie verzamelen, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en met wie wij uw persoonlijke informatie delen.

10. Uw persoonsgegevens downloaden (gegevensportabiliteit)

Als u een gebruikersprofiel op Trustpilot hebt, kunt u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt downloaden, inclusief uw reviews. U kunt hier meer lezen over het downloaden van uw persoonsgegevens.

11. Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Als enige Mastergegevens of andere persoonsgegevens die we over u hebben in onze hoedanigheid als gegevensbeheerder onjuist of misleidend zijn, kunt u de meeste informatie zelf corrigeren via uw Account. Wij raden u aan om, indien mogelijk, zelf de correctie(s) aan te brengen. Anders kunt u ons om hulp vragen bij het corrigeren van uw gegevens.

U kunt te allen tijde inhoud en persoonsgegevens op de Website waarvoor u de verantwoordelijke bent corrigeren of verwijderen (zie 3.2). Indien uw persoonsgegevens veranderen, of als u niet meer op de Website wilt staan, kunt u de gegevens bijwerken of verwijderen door in te loggen op uw Account.

Indien uw Account wordt verwijderd, worden alle gegevens die geassocieerd worden met uw Account verwijderd, waaronder uw Mastergegevens en reviews op de Website.

Wij behouden ons het recht voor om toegang tot uw Account te blokkeren en/of uw account te verwijderen indien het Account of de inhoud geassocieerd met uw Account of uw review(s) op de Website naar ons oordeel discriminerend, racistisch, van seksuele aard, onethisch, bedreigend, beledigend, intimiderend of anderszins in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten, derden rechten, of onze Richtlijnen voor gebruikers of niet overeenstemmen met het doel van de Website. Indien we de toegang tot uw account blokkeren of uw Account verwijderen, zullen wij u in kennis stellen van de reden voor het blokkeren of verwijderen van uw Account door een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van uw Account.

12. Andere rechten

Naast de hierboven beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u ook de volgende rechten:

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
U hebt met name het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.
Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen naar privacy@trustpilot.com.
In sommige omstandigheden kunnen deze rechten beperkt of voorwaardelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit af of u in een bepaald geval al dan niet recht hebt op gegevensportabiliteit.

13. Informatie over kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen. Als u weet dat een kind jonger dan 18 jaar ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt, neemt u dan contact met ons op.

14. Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming . Als u vragen heeft over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd, kunt u per e-mail contact opnemen met onze DPO via: privacy@trustpilot.com.

15. Wijzigingen in deze Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Policy. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een kennisgeving doen via onze Website, of op een andere manier, om u de kans te geven de wijzigingen te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u bezwaar maakt tegen onze wijzigingen, kunt u uw account sluiten. Als u onze Website blijft gebruiken nadat we een kennisgeving hebben gestuurd of gepubliceerd over de wijzigingen in de Policy betekent dit dat u de bijgewerkte Policy accepteert en hiermee instemt.

16. Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen via: privacy@trustpilot.com.

U kunt ons ook per post bereiken.

Indien contact met ons opnemen uw klacht niet oplost, zijn er nog andere opties. U kunt bijvoorbeeld altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld Het Deense agentschap voor gegevensbescherming. U kunt er hier meer over lezen.

Onze contactgegevens zijn:

Trustpilot A/SPilestraede 58, 5th floor,1112 Kopenhagen, DenemarkenCVR nr.: 30276582

U kunt ook extra bronnen vinden over gegevensprivacy in ons Support Center en dat vindt u hier. (1)

Terug naar boven